Top Instagram Posts

 • @exitomag1 day ago
 • ممنون‌از @prince_ea  فکر‌ میکنین اگه prince کنکور رو‌ میدید چی میگفت ؟ 🤭#موفقیت  #هدف  #انگیزشی  #انگیزه  #استعداد  #آلبرت_انیشتین  #باور  #رویا  #خلاقیت 
 • ممنون‌از @prince_ea  فکر‌ میکنین اگه prince کنکور رو‌ میدید چی میگفت ؟ 🤭#موفقیت  #هدف  #انگیزشی  #انگیزه  #استعداد  #آلبرت_انیشتین  #باور  #رویا  #خلاقیت 

  • 8,582
  • 108
  • 1 day ago
 • @sajadnoshad1 day ago
 • دقیقاً وقتی که متوجه میشیم تو این دنیا باید رشد و پیشرفت کنیم و از زندگیمون لذّت ببریم ؛ اونوقته وارد یه زندگی دیگه میشیم... . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@minaw_si  . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #زندگی #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 
 • دقیقاً وقتی که متوجه میشیم تو این دنیا باید رشد و پیشرفت کنیم و از زندگیمون لذّت ببریم ؛ اونوقته وارد یه زندگی دیگه میشیم... . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@minaw_si  . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #زندگی #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 

  • 3,134
  • 23
  • 1 day ago
 • @sayeh__roshan1 day ago
 • 𝔽𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 👑 @sayeh__roshan  👑 . . بعضی از معلما نمیفهمن که خیلی ها با مغز دو نفر، ولی یه قلب نصفه به دنیا میان ممکنه جفت مغزا یه انتگرال ساده رو حل نکنه ولی مثل یه ماشین پول چاپ کنی باشه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .#جمله_پروفایل  #جمله_سنگین  #جمله_باحال  #قوی  #پر_انرژی  #انگیزه  #احترام  #ترس  #معلم  #پولساز 
 • 𝔽𝕠𝕝𝕝𝕠𝕨 👑 @sayeh__roshan  👑 . . بعضی از معلما نمیفهمن که خیلی ها با مغز دو نفر، ولی یه قلب نصفه به دنیا میان ممکنه جفت مغزا یه انتگرال ساده رو حل نکنه ولی مثل یه ماشین پول چاپ کنی باشه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .#جمله_پروفایل  #جمله_سنگین  #جمله_باحال  #قوی  #پر_انرژی  #انگیزه  #احترام  #ترس  #معلم  #پولساز 

  • 41,887
  • 137
  • 1 day ago
 • @sajadnoshad1 hour ago
 • کائنات گوش به فرمان ماست ؛ اینقدر آرزوهامو بهش دستور میدم که همینطور که خودم برا رسیدن بهشون تلاش میکنم ؛ کائنات هم برا رسوندن آرزوهام به من تلاش کنه😊👏🏻 . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@anahid6348  . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #آرزو #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته  #دستور 
 • کائنات گوش به فرمان ماست ؛ اینقدر آرزوهامو بهش دستور میدم که همینطور که خودم برا رسیدن بهشون تلاش میکنم ؛ کائنات هم برا رسوندن آرزوهام به من تلاش کنه😊👏🏻 . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@anahid6348  . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #آرزو #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته  #دستور 

  • 938
  • 11
  • 1 hour ago
 • @sajadnoshad2 days ago
 • دنیای اطراف ما به افکار و اعمالمون پاسخ میده... افکارتونو زیبا کنید و اعمالتون رو با افکارتون سِت کنید ؛ اونوقته میبینید چقدر خوب بازتابشونو از دنیای اطرافتون حس میکنید...! . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@masoume._.mousavi  . . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #مانع  #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 
 • دنیای اطراف ما به افکار و اعمالمون پاسخ میده... افکارتونو زیبا کنید و اعمالتون رو با افکارتون سِت کنید ؛ اونوقته میبینید چقدر خوب بازتابشونو از دنیای اطرافتون حس میکنید...! . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@masoume._.mousavi  . . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #مانع  #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 

  • 5,042
  • 50
  • 2 days ago
 • @sajadnoshad1 day ago
 • یکی از بهترین لذّت های این دنیا لذّت رسیدن به نتیجه ی خوبه... . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@iz.alireza._  . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #آرزو #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 
 • یکی از بهترین لذّت های این دنیا لذّت رسیدن به نتیجه ی خوبه... . اینجا نابغه شو👇🏻@sajadnoshad  . متن تصویر از👇🏻@iz.alireza._  . . . . . ‏‎#تلاش #انگیزه #آرزو #پیشرفت #خوشبختی #موفقیت_شغلی #حس_خوب #سجادنوشاد #روانشناسی #کائنات #هدف #موفقیت #مثبت_اندیشی  #انرژی_مثبت  #خوشبختی  #انگیزشی #کارآفرینی #خودساخته 

  • 4,873
  • 30
  • 1 day ago

  Recent Instagram Posts

 • @psychologist_safari3 minutes ago
 • به همت بلند و همکاری بانوان ورزشکار و ورزش دوست اهوازی و مسئولین بزرگوار،دوشنبه ورزشی دیگری را با موفقیت و افتخار برگزار کردیم،بسیار خرسندیم که هرهفته تعداد خوبان ورزشکار زیادتر و میزان رضایت بیشتر میشود،#انجمن_روزنه_امید_جوان  #روابط_  عمومی#ورزش  #نشاط  #نشاط_اجتماعی  #بانوان  #روانشناسی  #انگیزه  #خبرگزاری  #اهوازگردی  #بام_اهواز  #اموزش  #پرورش  #زندگی_زیباست  #اهوازیها  #سازمان  #افسردگی  #استرس  # 
 • به همت بلند و همکاری بانوان ورزشکار و ورزش دوست اهوازی و مسئولین بزرگوار،دوشنبه ورزشی دیگری را با موفقیت و افتخار برگزار کردیم،بسیار خرسندیم که هرهفته تعداد خوبان ورزشکار زیادتر و میزان رضایت بیشتر میشود،#انجمن_روزنه_امید_جوان  #روابط_  عمومی#ورزش  #نشاط  #نشاط_اجتماعی  #بانوان  #روانشناسی  #انگیزه  #خبرگزاری  #اهوازگردی  #بام_اهواز  #اموزش  #پرورش  #زندگی_زیباست  #اهوازیها  #سازمان  #افسردگی  #استرس  # 

  • 10
  • 0
  • 3 minutes ago
 • @iservat.ir3 minutes ago
 • . وقتی حس میکنی داری از نفس می افتی و آخرین توانت رو گذاشتی، فقط یک راند دیگه مبارزه کن. برنده ها کسانی هستند که دیرتر از بقیه خسته میشن. . .#بهروزریاحی  #بهروز_ریاحی  #استادریاحی  #ویدئو  #موفقیت  #انگیزه  #تلاش  #مبارزه  #تسلیم 
 • . وقتی حس میکنی داری از نفس می افتی و آخرین توانت رو گذاشتی، فقط یک راند دیگه مبارزه کن. برنده ها کسانی هستند که دیرتر از بقیه خسته میشن. . .#بهروزریاحی  #بهروز_ریاحی  #استادریاحی  #ویدئو  #موفقیت  #انگیزه  #تلاش  #مبارزه  #تسلیم 

  • 6
  • 0
  • 3 minutes ago
 • @amir._.hossein81206 minutes ago
 • بعد استراحت و تنبلی طولانی و اتمام سفر کربلا🤕کل کتابا رو جمع و جور کردم اماده کنم برای شروعی دوباره ک بترکونم...🤗یکم تعداد کتابا رو دیدم سرم درد گرفتو همه جام تاول زد ک نگو...😤اما این چیزا باعث نمیشه من از هدفم منحرف بشم 🙄 گوشیم ک میزارم کنار تااا بعد کنکور استفاده نکنم ...🤓خلاصه تیپ خر خونی ورداشتیم ...😎ما اینیم دیگه ..😝خووب دوستات دعاام کنین منم ب هدفم برسم ..😀وای ب حال اون حسودا ک میخوام قیافشون رو ببینم چطور ب موفقیتم نگا میکنن 😞....اگه پیشنهادی دارین بفرمایین.‌. #هدف_مشخص #موفقیت_ازان_توست_قهرمااان 💪💪💪 #انگیزه #کنکور۹۹ #پشت_کنکوری  #موفقیت_فردی  #کنکوری #امام_صادق #دانشگاه_امام_صادق  #حقوق #علوم_قضایی #قضاوت 
 • بعد استراحت و تنبلی طولانی و اتمام سفر کربلا🤕کل کتابا رو جمع و جور کردم اماده کنم برای شروعی دوباره ک بترکونم...🤗یکم تعداد کتابا رو دیدم سرم درد گرفتو همه جام تاول زد ک نگو...😤اما این چیزا باعث نمیشه من از هدفم منحرف بشم 🙄 گوشیم ک میزارم کنار تااا بعد کنکور استفاده نکنم ...🤓خلاصه تیپ خر خونی ورداشتیم ...😎ما اینیم دیگه ..😝خووب دوستات دعاام کنین منم ب هدفم برسم ..😀وای ب حال اون حسودا ک میخوام قیافشون رو ببینم چطور ب موفقیتم نگا میکنن 😞....اگه پیشنهادی دارین بفرمایین.‌. #هدف_مشخص #موفقیت_ازان_توست_قهرمااان 💪💪💪 #انگیزه #کنکور۹۹ #پشت_کنکوری  #موفقیت_فردی  #کنکوری #امام_صادق #دانشگاه_امام_صادق  #حقوق #علوم_قضایی #قضاوت 

  • 2
  • 0
  • 6 minutes ago
 • @salar_mohammadzade8 minutes ago
 • ۹۸۰۷۲۹ بعضی وقتها لازمه که خودتو سخت درهم بکوبی تا که دریابی چقدر به خودت بدهکاری و کار برای انجام داری. تمام.⚔️#موفقیت #باور #تلاش #خواستن #قدرت #اراده #۱۱۰درصد #عمل #ورزش #هدف #زندگی #انگیزه #صبر #زمان_عمل #کراسفیت #باشگاه #فعالیت_بدنی #وزنه_برداری  #ژیمناستیک #هوازی #امادگی_جسمانی  #آماده_باش #سحرخیزی  #صبح #حمله #حرکت #فرصت #مرگ 
 • ۹۸۰۷۲۹ بعضی وقتها لازمه که خودتو سخت درهم بکوبی تا که دریابی چقدر به خودت بدهکاری و کار برای انجام داری. تمام.⚔️#موفقیت #باور #تلاش #خواستن #قدرت #اراده #۱۱۰درصد #عمل #ورزش #هدف #زندگی #انگیزه #صبر #زمان_عمل #کراسفیت #باشگاه #فعالیت_بدنی #وزنه_برداری  #ژیمناستیک #هوازی #امادگی_جسمانی  #آماده_باش #سحرخیزی  #صبح #حمله #حرکت #فرصت #مرگ 

  • 1
  • 0
  • 8 minutes ago
 • @mostafa_ghanbari3879 minutes ago
 • اسکات یکی ازحرکات بسیارکلیدی برای افزایش قدرت دراندام میباشدوحرکت مکمل برای کم نیاوردن درورزشهای هوازی میباشدودرست زدن این حرکت بسیارمهم میباشددرصورت اشتباه زدن احتمال صدمات درناحیه ی زانووکمربسیاربالاست که تبعات جبران ناپذیری دارد💪💪#بدنسازی #مکمل #انگیزه #تست  تستورون#صحیح 
 • اسکات یکی ازحرکات بسیارکلیدی برای افزایش قدرت دراندام میباشدوحرکت مکمل برای کم نیاوردن درورزشهای هوازی میباشدودرست زدن این حرکت بسیارمهم میباشددرصورت اشتباه زدن احتمال صدمات درناحیه ی زانووکمربسیاربالاست که تبعات جبران ناپذیری دارد💪💪#بدنسازی #مکمل #انگیزه #تست  تستورون#صحیح 

  • 1
  • 0
  • 9 minutes ago
 • @tarbiyatmorabi_kodak9 minutes ago
 • . دوره های آموزشی دپارتمان تربیت مربی کودک و نوجوان (ریحان🍃) جمعه ها"پاییز۹۸" آبان و آذر 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 "به کودکان،دُرست آموزش دهیم..." . . . 💟راه های ارتباطی: 📱09015328132_09015644590 📞☎02188983440 زمان پاسخگویی:۱۰صبح الی۱۸ ادمین تلگرام:@Reyhan1990 @tarbiyatmorabi_kodak_nojavan  زمان پاسخگویی:۱۰صبح الی۲۱ . . . کانال تلگرام ما: 🆔@tarbiyatmorabi_kodak  آیدی اینستاگرام: 🆔@tarbiyatmorabi_kodak  🍀💜 . . .#پاسخگویی  #پاییز #دوره_آموزشی #ارتباط_با_ما #آموزش #آموزش_درست #دپارتمان_کودک_ونوجوان #دپارتمان_تربیت_مربی_کودک  #کودک_و_نوجوان  #کودکانه  #کودک #کودکان #نوجوان #حال_خوب #مدرک #گواهی #انگیزه #انرژی #احساس #انگیزه #آموزش #ریحانه_قاسمی #دپارتمان_هنر #هنر #آموزش_هنر #ریحان 🍃
 • . دوره های آموزشی دپارتمان تربیت مربی کودک و نوجوان (ریحان🍃) جمعه ها"پاییز۹۸" آبان و آذر 🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁 "به کودکان،دُرست آموزش دهیم..." . . . 💟راه های ارتباطی: 📱09015328132_09015644590 📞☎02188983440 زمان پاسخگویی:۱۰صبح الی۱۸ ادمین تلگرام:@Reyhan1990 @tarbiyatmorabi_kodak_nojavan  زمان پاسخگویی:۱۰صبح الی۲۱ . . . کانال تلگرام ما: 🆔@tarbiyatmorabi_kodak  آیدی اینستاگرام: 🆔@tarbiyatmorabi_kodak  🍀💜 . . .#پاسخگویی  #پاییز #دوره_آموزشی #ارتباط_با_ما #آموزش #آموزش_درست #دپارتمان_کودک_ونوجوان #دپارتمان_تربیت_مربی_کودک  #کودک_و_نوجوان  #کودکانه  #کودک #کودکان #نوجوان #حال_خوب #مدرک #گواهی #انگیزه #انرژی #احساس #انگیزه #آموزش #ریحانه_قاسمی #دپارتمان_هنر #هنر #آموزش_هنر #ریحان 🍃

  • 9
  • 0
  • 9 minutes ago
 • @karyabi_hayawi12 minutes ago
  • 1
  • 1
  • 12 minutes ago
 • @shoes_island7914 minutes ago
 • ✅ارسال به تمام نقاط کشور✅ ✅هزینه ارسال تا هر چند جفت فقط8تومن ✅هزینه کارت به کارت ✅تحویل تا سه روز کاری@shoes_island79  کد 671 🌈🌈 قالب استاندارد جنس سویت سبک و راحت 🤭 قیمت 95,000تومان Size 37ta41#ایران  #ایرانی  #ایرانگردی  #خوشمزه  #رفیق  #تهران  #تهرانگردی  #خاطره  #عشق  #عکس  #عکاسی  #تهراني  #خاطره  #قديمي  #بازيگر  #خواننده  #پول  #انگیزه  #انگیزشی  #جذب  #روانشناس 
 • ✅ارسال به تمام نقاط کشور✅ ✅هزینه ارسال تا هر چند جفت فقط8تومن ✅هزینه کارت به کارت ✅تحویل تا سه روز کاری@shoes_island79  کد 671 🌈🌈 قالب استاندارد جنس سویت سبک و راحت 🤭 قیمت 95,000تومان Size 37ta41#ایران  #ایرانی  #ایرانگردی  #خوشمزه  #رفیق  #تهران  #تهرانگردی  #خاطره  #عشق  #عکس  #عکاسی  #تهراني  #خاطره  #قديمي  #بازيگر  #خواننده  #پول  #انگیزه  #انگیزشی  #جذب  #روانشناس 

  • 2
  • 0
  • 14 minutes ago
 • @konk0riaa14 minutes ago
 • شروع کردم به ترجمه ی یکی از پیدیف های افزایش انگیزه دانشگاه هونگ کونگ😍😍😍 بزودی در اختیارتون قرار میدم#کنکوری_با_انگیزه  #انگیزه  لایک و کامنت یادتون نره فالو کنید، @konk0riaa  هر روز یه برنامه ی خاص داریم و هر روز کورس زبان هم داریم#کنکور_تجربی  #کنکور۹۹  #کنکور1400  #کنکور99  #کنکور_۹۹  #کنکوری  #کنکوری_ها  #کنکور  #کنکور_انسانی  #کنکور_ریاضی  #دانشمندان  #کنکوری99  #کنکوریها  #کنکورتجربی  #کنکور۹۹تجربی  #گزینه2  #کنکور۱۴۰۰  #سخن_بزرگان  #کنکوریا  #کنکوریسم  #کنکورریاضی  #انیشتین  #دبیرستان  #یازدهم  #دهم  #دوازدهم  #قلمچی  #کانون 
 • شروع کردم به ترجمه ی یکی از پیدیف های افزایش انگیزه دانشگاه هونگ کونگ😍😍😍 بزودی در اختیارتون قرار میدم#کنکوری_با_انگیزه  #انگیزه  لایک و کامنت یادتون نره فالو کنید، @konk0riaa  هر روز یه برنامه ی خاص داریم و هر روز کورس زبان هم داریم#کنکور_تجربی  #کنکور۹۹  #کنکور1400  #کنکور99  #کنکور_۹۹  #کنکوری  #کنکوری_ها  #کنکور  #کنکور_انسانی  #کنکور_ریاضی  #دانشمندان  #کنکوری99  #کنکوریها  #کنکورتجربی  #کنکور۹۹تجربی  #گزینه2  #کنکور۱۴۰۰  #سخن_بزرگان  #کنکوریا  #کنکوریسم  #کنکورریاضی  #انیشتین  #دبیرستان  #یازدهم  #دهم  #دوازدهم  #قلمچی  #کانون 

  • 2
  • 0
  • 14 minutes ago
 • @rezakhorsandi_16 minutes ago
 • Gilan Province
 • افتخار بازدید از مجموعه بزرگ محیا دارو که در زمینه پخش دارو فعالیت می کنند را داشتم . بعد از ملاقات با جناب رحیمی زاده مدیر شعبه گیلان این مجموعه خیلی خوشحال بودم چون با چشم مهربانی ،درستی و همچنین مدرن بودن رو دیدم . اینم بگم که خیلی چیز ها یاد گرفتم ازشون .#دارو #مدیریت  #انگیزه  #کار  #کسب_و_کار  #مشاوره  #ایران  #آموزش #مدرن  #رضاخرسندی 
 • افتخار بازدید از مجموعه بزرگ محیا دارو که در زمینه پخش دارو فعالیت می کنند را داشتم . بعد از ملاقات با جناب رحیمی زاده مدیر شعبه گیلان این مجموعه خیلی خوشحال بودم چون با چشم مهربانی ،درستی و همچنین مدرن بودن رو دیدم . اینم بگم که خیلی چیز ها یاد گرفتم ازشون .#دارو #مدیریت  #انگیزه  #کار  #کسب_و_کار  #مشاوره  #ایران  #آموزش #مدرن  #رضاخرسندی 

  • 2
  • 0
  • 16 minutes ago
 • @teletextism18 minutes ago
 • واقعا👌🏻
 • واقعا👌🏻

  • 4
  • 2
  • 18 minutes ago
 • @teletextism19 minutes ago
 • میشه آیا؟
 • میشه آیا؟

  • 4
  • 2
  • 19 minutes ago
 • @y.fun.y20 minutes ago
 • تصمیم با خودته که کدوم رو انتخاب کنی💝@y.fun.y @y.fun.y @y.fun.y #انگیزشی #انگیزه #خوشحال #خاطره #گذشته #حال #آینده #گذشته  #حس #انتخاب #پیشرفت #درس 
  • 30
  • 3
  • 20 minutes ago
 • @teletextism21 minutes ago
 • نظرتون چیه؟
 • نظرتون چیه؟

  • 5
  • 20
  • 21 minutes ago
 • @mmd.850022 minutes ago
 • -->ميليون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط سنجابهايی کاشته شدند که دانه هایی را خاک کردند و جای آن را فراموش کردند خوبی کن و فراموش کن.... روزی رشد خواهد کرد ______________________#موفقیت #هدف #تلاش #لاکچری #زندگی #انگیزه #انرژی #متن #انرژی_مثبت #ذهن #پشتکار #شهرت #قدرت #ثروت #تغییر #امید #پیشرفت #اراده #مشاوره #رشد #جملات_زیبا #سخن_بزرگان #موفق 
 • -->ميليون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط سنجابهايی کاشته شدند که دانه هایی را خاک کردند و جای آن را فراموش کردند خوبی کن و فراموش کن.... روزی رشد خواهد کرد ______________________#موفقیت #هدف #تلاش #لاکچری #زندگی #انگیزه #انرژی #متن #انرژی_مثبت #ذهن #پشتکار #شهرت #قدرت #ثروت #تغییر #امید #پیشرفت #اراده #مشاوره #رشد #جملات_زیبا #سخن_بزرگان #موفق 

  • 34
  • 0
  • 22 minutes ago
 • @motahavel_sho23 minutes ago
 • من تفکر می کنم و تفکر می کنم برای ماه ها و سال ها. 😇 99 بار نتیجه #تفکر  من اشتباه است 🧐، صدمین بار نتیجه آن درست است. 😇👍👍#motahavel_sho  #موفقیت  #مدیریت  #انگیزه  #باور  #انگیزشی  #ایمان  #امیدواری  #امید  #اراده  #اراده_قوی  #تلاش  #تلقین  #پشتکار  #رشد  #رشد_فردی  #رشد_شخصی  #انیشتین  #انرژی  #انرژی_مثبت  #قدرت  #قدرت_جذب  #قدرت_ذهن 
 • من تفکر می کنم و تفکر می کنم برای ماه ها و سال ها. 😇 99 بار نتیجه #تفکر  من اشتباه است 🧐، صدمین بار نتیجه آن درست است. 😇👍👍#motahavel_sho  #موفقیت  #مدیریت  #انگیزه  #باور  #انگیزشی  #ایمان  #امیدواری  #امید  #اراده  #اراده_قوی  #تلاش  #تلقین  #پشتکار  #رشد  #رشد_فردی  #رشد_شخصی  #انیشتین  #انرژی  #انرژی_مثبت  #قدرت  #قدرت_جذب  #قدرت_ذهن 

  • 8
  • 0
  • 23 minutes ago
 • @konkori.angizeshi23 minutes ago
 • #انگیزه # 
  • 0
  • 0
  • 23 minutes ago
 • @digitalmarketing_mn24 minutes ago
 • نیاوران
 • موافقی؟ دانشگاه رفتن رو با یادگرفتن اشتباه نگیرید من به هاروارد نرفتم اما اونایی که برای من کار میکنن رفتن!! . . دوستاتو تگ کن تا اونا هم بتونند استفاده کنند👥 . . میتونی این پست رو سیو کنی تا در آینده ازش استفاده کنی✅ . . اگه محتوای آموزشی بیشتر میخوای فالو کن تا هرروز مطالب به روز تر رو مشاهده کنی👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 . . 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 . . تو میتونی موفق بشی شک نکن #digitalmarketing_mn  . . جستجوی هشتگ🔎 _________________________________________________ ‎#قوی #موفقیت #جمله_سنگین #ذهن #من_میتونم #انرژی_مثبت #حس_خوب #انگیزه #صبر #صبور #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #کپشن #خفن #تو_میتونی #انگیزه_تغییر #نگرش_مثبت  #مجله_موفقیت  #تسلیم_نشو  #انگیزشی_موفقیت 
 • موافقی؟ دانشگاه رفتن رو با یادگرفتن اشتباه نگیرید من به هاروارد نرفتم اما اونایی که برای من کار میکنن رفتن!! . . دوستاتو تگ کن تا اونا هم بتونند استفاده کنند👥 . . میتونی این پست رو سیو کنی تا در آینده ازش استفاده کنی✅ . . اگه محتوای آموزشی بیشتر میخوای فالو کن تا هرروز مطالب به روز تر رو مشاهده کنی👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽 . . 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 👉🏽 @digitalmarketing_mn 🔥 . . تو میتونی موفق بشی شک نکن #digitalmarketing_mn  . . جستجوی هشتگ🔎 _________________________________________________ ‎#قوی #موفقیت #جمله_سنگین #ذهن #من_میتونم #انرژی_مثبت #حس_خوب #انگیزه #صبر #صبور #اعتماد_به_نفس #عزت_نفس #کپشن #خفن #تو_میتونی #انگیزه_تغییر #نگرش_مثبت  #مجله_موفقیت  #تسلیم_نشو  #انگیزشی_موفقیت 

  • 42
  • 10
  • 24 minutes ago
 • @health.exirs26 minutes ago
 • .‌ ‌‌‌یک دقیقه وقت بزار برای سلامتیت این کپشن رو بخون❤ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌❌این مطلب نه کنایه آمیز و نه تمسخر کننده و نه به قصد تحریک و تهدید است، فقط قصد دارم ذهن شما رو نسبت به شرایط پیرامون روشن تر کنم❌ برای افراد سالم جهت پیشگیری و افراد بیمار برای بهبودی💡 برخی بر این باورند که قهوه های گانودرما گران و هزینه یک بسته قرص دیابت یا فشار خون و... ارزان تر و همینطور مراجعه  به پزشک مطمئن تر خواهد بود⚠ اول درباره گرانی با یک مثال: یک بیمار دیابت اگر روزی دو عدد قرص #متفورمین  با بسته ای فقط 5000 تومان مصرف کند ، با احتساب هزینه ویزیت پزشک 30000 تومان و آزمایشگاه با هزینه فقط 30000 تومان (که بسیار ارزان حساب می کنیم) در یک بازده زمانی فقط 10 ساله میشود بیش از 2 میلیون تومان💰 ‌‌‌تازه درمان نمیشن و بیماریشون بدتر هم میشه بیماران دیابت باید تا آخر عمر دارو مصرف کرده و خطرات وابستگی به انسولین و عوارض آن هم تجربه کنند؛ این رنج و عذاب پیگیری درمانی....بماند⚠ در دیگر بیماری ها هم بدینگونه و حتی هزینه های بیشتری بیش از هزینه مالی وجود دارد. اما درباره اطمینان: شما عزیران میتوانید با یک مشاوره رایگان و کاملا علمی و حتی مشاهده افرادی که با مصرف قهوه های گانودرما نتیجه گرفتند ، به شکل علمی و مستند اطمینان حاصل کنید💯🌹 ‌‌‌‌ ‌‌‌ اگر قانع نشدید پس دیگر راهی ندارید جزء رنج رفت و آمد به مطب پزشک و استفاده از داروهای شیمیایی💊 / کما اینکه مجبورید از کیک های خامه🍰 و همبرگر🍔 با سیب زمینی سرخ🍟 کرده و نوشابه گازدار 🍺دوری کنید چون کبدچرب و دیابت و فشارخون بر شما حکم میرانند در حالیکه هنوز میتوانید از خوردنشان در کنار گانودرما لذت ببرید😊 ‌‌‌‌‌که با این تفاصیل من فکر می کنم که حتی اطمینان شما به روغن های چند بار سرخ شده بیشتر از گانودرما باشد در اینجا خیلی ساده بهتون شرح دادم که هزینه گانودرما نسبت به روند کنونی شما بسیار ارزانتره ؛ در واقع گانودرما مسیری است برای سلامتی شما ، کی و چه وقت در آن قدم می گذارید امیدوارم زمانی باشد که منجر به حسرت نگردد🌹 ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌با سپاس... ‌‌‌‌‌‌‌ میتوانید در زیر این پست ابهامات خود را بنویسید تا پاسخ بگیرید و یا از مشاوره خصوصی رایگان در دایرکت بهرمند شوید✔ جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید. ‌‌‌@health.exirs  . . . .‌‌‌‌ ‌‌‌‌#قرص_ممنوع  #دارو  #سلامتی  #زندگی  #انگیزه  #گانودرما  ‌‌‌#سلامتی  #سلامت_جسم  #قهوه  #زیبایی  #درمان  #زخم_معده  #زندگی  #اگزما  #سردرد  #پسوریازیس  #دیابت  #کروسترول  #آرامش  ‌‌‌
 • .‌ ‌‌‌یک دقیقه وقت بزار برای سلامتیت این کپشن رو بخون❤ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌❌این مطلب نه کنایه آمیز و نه تمسخر کننده و نه به قصد تحریک و تهدید است، فقط قصد دارم ذهن شما رو نسبت به شرایط پیرامون روشن تر کنم❌ برای افراد سالم جهت پیشگیری و افراد بیمار برای بهبودی💡 برخی بر این باورند که قهوه های گانودرما گران و هزینه یک بسته قرص دیابت یا فشار خون و... ارزان تر و همینطور مراجعه  به پزشک مطمئن تر خواهد بود⚠ اول درباره گرانی با یک مثال: یک بیمار دیابت اگر روزی دو عدد قرص #متفورمین  با بسته ای فقط 5000 تومان مصرف کند ، با احتساب هزینه ویزیت پزشک 30000 تومان و آزمایشگاه با هزینه فقط 30000 تومان (که بسیار ارزان حساب می کنیم) در یک بازده زمانی فقط 10 ساله میشود بیش از 2 میلیون تومان💰 ‌‌‌تازه درمان نمیشن و بیماریشون بدتر هم میشه بیماران دیابت باید تا آخر عمر دارو مصرف کرده و خطرات وابستگی به انسولین و عوارض آن هم تجربه کنند؛ این رنج و عذاب پیگیری درمانی....بماند⚠ در دیگر بیماری ها هم بدینگونه و حتی هزینه های بیشتری بیش از هزینه مالی وجود دارد. اما درباره اطمینان: شما عزیران میتوانید با یک مشاوره رایگان و کاملا علمی و حتی مشاهده افرادی که با مصرف قهوه های گانودرما نتیجه گرفتند ، به شکل علمی و مستند اطمینان حاصل کنید💯🌹 ‌‌‌‌ ‌‌‌ اگر قانع نشدید پس دیگر راهی ندارید جزء رنج رفت و آمد به مطب پزشک و استفاده از داروهای شیمیایی💊 / کما اینکه مجبورید از کیک های خامه🍰 و همبرگر🍔 با سیب زمینی سرخ🍟 کرده و نوشابه گازدار 🍺دوری کنید چون کبدچرب و دیابت و فشارخون بر شما حکم میرانند در حالیکه هنوز میتوانید از خوردنشان در کنار گانودرما لذت ببرید😊 ‌‌‌‌‌که با این تفاصیل من فکر می کنم که حتی اطمینان شما به روغن های چند بار سرخ شده بیشتر از گانودرما باشد در اینجا خیلی ساده بهتون شرح دادم که هزینه گانودرما نسبت به روند کنونی شما بسیار ارزانتره ؛ در واقع گانودرما مسیری است برای سلامتی شما ، کی و چه وقت در آن قدم می گذارید امیدوارم زمانی باشد که منجر به حسرت نگردد🌹 ‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌با سپاس... ‌‌‌‌‌‌‌ میتوانید در زیر این پست ابهامات خود را بنویسید تا پاسخ بگیرید و یا از مشاوره خصوصی رایگان در دایرکت بهرمند شوید✔ جهت مشاوره و اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه فرمایید. ‌‌‌@health.exirs  . . . .‌‌‌‌ ‌‌‌‌#قرص_ممنوع  #دارو  #سلامتی  #زندگی  #انگیزه  #گانودرما  ‌‌‌#سلامتی  #سلامت_جسم  #قهوه  #زیبایی  #درمان  #زخم_معده  #زندگی  #اگزما  #سردرد  #پسوریازیس  #دیابت  #کروسترول  #آرامش  ‌‌‌

  • 3
  • 0
  • 26 minutes ago
 • @najmehn0027 minutes ago
 • Podcast سلام خوبین؟ روز پاییزی و سردتون بخیر هوا دیگ واقعا پاییزی شده مراقب خودتون باشید مث من سرما نخورید . . . توی این پست میخوام چندتا از پادکست های خفن ک من کلی مطالب خوب ازشون یادگرفتم بهتون معرفی کنم . . . پادکست شماره ی 1: پادکست های جذاب هلی تاک »»» این پادکست درمورد توسعه فردی و سرمایه گذاری فردی صحبت میکنه.(خیلی پادکست قوی و خوبیه) پادکست شماره ی 2:پادکست های بی پلاس »»» هر قسمت این پادکست درمورد یک کتاب خفن هست درواقع یه اشنایی کوچیک درباره ی موضوع و داستان کتاب است که میتونین گوش کنین اون پادکست اگر از موضوع یا داستان کتاب خوشتون اومد میتونین اون کتاب بخرید و بخونید پادکست شماره ی 3:پادکست ناوکست»»» اگر وقت برای کتاب خوندن ندارید این پادکست تیکه تیکه کتاب انسان خردمند رو برامون شرح میدهد و میتونین اخرشب موقع خواب به این پادکست گوش کنید و لذت ببرید پادکست شماره 4:پادکست دایجست »»» هر پادکستش مثل یک مینی مقاله هست ک در مورد موضوعات مختلفی صحبت میکنه مثلا فراماسونری و.....(موضوعات جذاب و متنوع) . پ.ن: اگر نمیدونین پادکست چیه؟؟ کافی هشتگ#پادکست_با_نجمه  رو لمس کنید تا پست قبلی ک موضوعش پادکست چیه ؟ و چه جوری میشه بهش دسترسی پیدا کرد به راحتی پیدا کنید#هلی_تاک  #توسعه_فردی  #انگیزشی  #زندگی_نو  #انگیزه #پاییز  #پادکست  #شادی  #رنگی_رنگی  #بولت_ژورنال 
 • Podcast سلام خوبین؟ روز پاییزی و سردتون بخیر هوا دیگ واقعا پاییزی شده مراقب خودتون باشید مث من سرما نخورید . . . توی این پست میخوام چندتا از پادکست های خفن ک من کلی مطالب خوب ازشون یادگرفتم بهتون معرفی کنم . . . پادکست شماره ی 1: پادکست های جذاب هلی تاک »»» این پادکست درمورد توسعه فردی و سرمایه گذاری فردی صحبت میکنه.(خیلی پادکست قوی و خوبیه) پادکست شماره ی 2:پادکست های بی پلاس »»» هر قسمت این پادکست درمورد یک کتاب خفن هست درواقع یه اشنایی کوچیک درباره ی موضوع و داستان کتاب است که میتونین گوش کنین اون پادکست اگر از موضوع یا داستان کتاب خوشتون اومد میتونین اون کتاب بخرید و بخونید پادکست شماره ی 3:پادکست ناوکست»»» اگر وقت برای کتاب خوندن ندارید این پادکست تیکه تیکه کتاب انسان خردمند رو برامون شرح میدهد و میتونین اخرشب موقع خواب به این پادکست گوش کنید و لذت ببرید پادکست شماره 4:پادکست دایجست »»» هر پادکستش مثل یک مینی مقاله هست ک در مورد موضوعات مختلفی صحبت میکنه مثلا فراماسونری و.....(موضوعات جذاب و متنوع) . پ.ن: اگر نمیدونین پادکست چیه؟؟ کافی هشتگ#پادکست_با_نجمه  رو لمس کنید تا پست قبلی ک موضوعش پادکست چیه ؟ و چه جوری میشه بهش دسترسی پیدا کرد به راحتی پیدا کنید#هلی_تاک  #توسعه_فردی  #انگیزشی  #زندگی_نو  #انگیزه #پاییز  #پادکست  #شادی  #رنگی_رنگی  #بولت_ژورنال 

  • 3
  • 0
  • 27 minutes ago
 • @afarinesh_e_amdi32 minutes ago
 • . روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد … یک پدر روحانی او را دید و گفت : حتما گناهی انجام داده ای! یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت! یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد! یک یوگیست به او گفت : این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!!! یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت! یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد! یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند! یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است! یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!! سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد…! آنکه می تواند، انجام می دهد و آنکه نمی تواند، انتقاد می کند. . "جرج برنارد شاو" . . 💯Join us:@afarinesh_e_amdi #آفرینش_عمدی  . 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 .#قانون_جذب  #قانون_جذب_ثروت  #قدرت_ذهن  #قدرت  #قانون  #جذب  #جو_ویتال  #راز  #رابرت_کالییر  #راندا_برن  #استر_هیکس  #استرهیکس  #استرهيكز  #استر_هیکز  #انگیزه  #اسکاول_شین  #استروجری_هیکس  #استروجری_هیکز  #جول_اوستین  #آنتونی_رابینز  #کاترین_پاندر  #ارتعاش_مثبت  #ارتعاشات  #ارتعاش  #کتاب  #کتابخانه  #کتاب_بخوانیم  #کتاب_خوب 
 • . روزی مردی داخل چاله ای افتاد و بسیار دردش آمد … یک پدر روحانی او را دید و گفت : حتما گناهی انجام داده ای! یک دانشمند عمق چاله و رطوبت خاک آن را اندازه گرفت! یک روزنامه نگار در مورد دردهایش با او مصاحبه کرد! یک یوگیست به او گفت : این چاله و همچنین دردت فقط در ذهن تو هستند در واقعیت وجود ندارند!!! یک پزشک برای او دو قرص آسپرین پایین انداخت! یک پرستار کنار چاله ایستاد و با او گریه کرد! یک روانشناس او را تحریک کرد تا دلایلی را که پدر و مادرش او را آماده افتادن به داخل چاله کرده بودند پیدا کند! یک تقویت کننده فکر او را نصیحت کرد که : خواستن توانستن است! یک فرد خوشبین به او گفت : ممکن بود یکی از پاهات رو بشکنی!!! سپس فرد بیسوادی گذشت و دست او را گرفت و او را از چاله بیرون آورد…! آنکه می تواند، انجام می دهد و آنکه نمی تواند، انتقاد می کند. . "جرج برنارد شاو" . . 💯Join us:@afarinesh_e_amdi #آفرینش_عمدی  . 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 .#قانون_جذب  #قانون_جذب_ثروت  #قدرت_ذهن  #قدرت  #قانون  #جذب  #جو_ویتال  #راز  #رابرت_کالییر  #راندا_برن  #استر_هیکس  #استرهیکس  #استرهيكز  #استر_هیکز  #انگیزه  #اسکاول_شین  #استروجری_هیکس  #استروجری_هیکز  #جول_اوستین  #آنتونی_رابینز  #کاترین_پاندر  #ارتعاش_مثبت  #ارتعاشات  #ارتعاش  #کتاب  #کتابخانه  #کتاب_بخوانیم  #کتاب_خوب 

  • 759
  • 12
  • 32 minutes ago
 • @hero.eve33 minutes ago
 • Tehran, Iran
 • چقدر خوشحالیم که بالاخره بعد از چالش های زیاد 'حوّای قهرمان' کارش رو در کنار شما شروع کرده. . در واقع 'حوّای قهرمان' تویی 😍 . فقط ما اومدیم که اینو بهت یادآوری کنیم و تو رو در کنار تمام دغدغه های روزانه به آرامش و خوشحالی نزدیک ترت کنیم🙌 . . . 💟قرارِ کنار هم یادبگیریم که چه جوری میشه هر کدوممون قهرمان زندگی خودمون بشیم. . 💟یاد بگیریم وقتی بتونی خودِ خودِ خودت باشی و ازش لذت ببری حتما موفقیت و خوشبختی می یاد سراغت "حوّای قهرمانِ" قصه ی ما✨ . با ما همراه باشید🍀 .#زن  #موفقیت  #زندگی  #شادی  #انگیزه  #خوشبختی  #قهرمان  #ایمان  #تلاش  #حو ّای_قهرمان #بانو 
 • چقدر خوشحالیم که بالاخره بعد از چالش های زیاد 'حوّای قهرمان' کارش رو در کنار شما شروع کرده. . در واقع 'حوّای قهرمان' تویی 😍 . فقط ما اومدیم که اینو بهت یادآوری کنیم و تو رو در کنار تمام دغدغه های روزانه به آرامش و خوشحالی نزدیک ترت کنیم🙌 . . . 💟قرارِ کنار هم یادبگیریم که چه جوری میشه هر کدوممون قهرمان زندگی خودمون بشیم. . 💟یاد بگیریم وقتی بتونی خودِ خودِ خودت باشی و ازش لذت ببری حتما موفقیت و خوشبختی می یاد سراغت "حوّای قهرمانِ" قصه ی ما✨ . با ما همراه باشید🍀 .#زن  #موفقیت  #زندگی  #شادی  #انگیزه  #خوشبختی  #قهرمان  #ایمان  #تلاش  #حو ّای_قهرمان #بانو 

  • 2
  • 3
  • 33 minutes ago
 • @namak_moghadam33 minutes ago
 • . با افرادی که همسن شما نیستند دوست شوید، با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند ارتباط برقرار کنید، کسانی که طور دیگری می اندیشند و طور دیگری بزرگ شدند... این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود! . . . . . 👇👇👇 . . با نمک کم سدیم مقدم دیگه نگران فشار خون خود نباشیم . . 🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂. . . .@namak_moghadam  @namak_moghadam  . . . . . . مورد تایید سازمان غذاودارو و اداره استاندارد ایران فواید👇 کنترل فشار خون جلوگیری از سکته قلبی و مغزی جلوگیری از کاهش بازدهی و خستگی زودرس تنظیم نسبت سدیم و پتاسیم برای سیستم اعصاب بدن جلوگیری از اختلال در گفتار شنوایی – ناتوانی جسمی جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی و جسمی#فشارخون  #سلامت  #سلامتی #سوپرمارکت  #رستوران  #نمک  #سدیم  #انگیزه  #هدف  #مثبت  #انرژی_مثبت  #انرژی 
 • . با افرادی که همسن شما نیستند دوست شوید، با افرادی که از دسته اجتماعی شما نیستند ارتباط برقرار کنید، کسانی که طور دیگری می اندیشند و طور دیگری بزرگ شدند... این باعث رشد و موفقیت بیشتر شما میشود! . . . . . 👇👇👇 . . با نمک کم سدیم مقدم دیگه نگران فشار خون خود نباشیم . . 🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂🧂. . . .@namak_moghadam  @namak_moghadam  . . . . . . مورد تایید سازمان غذاودارو و اداره استاندارد ایران فواید👇 کنترل فشار خون جلوگیری از سکته قلبی و مغزی جلوگیری از کاهش بازدهی و خستگی زودرس تنظیم نسبت سدیم و پتاسیم برای سیستم اعصاب بدن جلوگیری از اختلال در گفتار شنوایی – ناتوانی جسمی جلوگیری از عقب ماندگی ذهنی و جسمی#فشارخون  #سلامت  #سلامتی #سوپرمارکت  #رستوران  #نمک  #سدیم  #انگیزه  #هدف  #مثبت  #انرژی_مثبت  #انرژی 

  • 8
  • 0
  • 33 minutes ago
 • @bomb_enerzhi_mosbat33 minutes ago
 • برای هیچ متعصبی دلیل نیاور! بااو مجادله نکن،اوجبهه می گیرد کسی که#جبهه  گرفت دیگر #فکر  آموختن نیست بلکه به فکر #پیروزی  است بگذار او خودش #کنجکاو  شودوعقایدش را نقد کند. تنهابه او دوکلمه بیاموز؛ #شک  کن،این آغاز #تغییر  است... .#بمب_انرژی_مثبت  #پست_انگیزشی  #انگیزه  #آموزشی #تعصب #روانشناسی  #روانشناس #غرور #وینستون_چرچیل  #جملات_قصار  #جملات_انگیزشی_موفقیت  #دیالوگ_ماندگار  #عشق #زندگی 
 • برای هیچ متعصبی دلیل نیاور! بااو مجادله نکن،اوجبهه می گیرد کسی که#جبهه  گرفت دیگر #فکر  آموختن نیست بلکه به فکر #پیروزی  است بگذار او خودش #کنجکاو  شودوعقایدش را نقد کند. تنهابه او دوکلمه بیاموز؛ #شک  کن،این آغاز #تغییر  است... .#بمب_انرژی_مثبت  #پست_انگیزشی  #انگیزه  #آموزشی #تعصب #روانشناسی  #روانشناس #غرور #وینستون_چرچیل  #جملات_قصار  #جملات_انگیزشی_موفقیت  #دیالوگ_ماندگار  #عشق #زندگی 

  • 5
  • 0
  • 33 minutes ago
 • @shoes_island7936 minutes ago
 • ✅ارسال به تمام نقاط کشور✅ ✅هزینه ارسال تا هر چند جفت فقط8تومن ✅هزینه کارت به کارت ✅تحویل تا سه روز کاری@shoes_island79  کد 640😍😍 قالب استاندارد زیره پیو⚡️ قیمت 120,000تومان Size36ta40#ایران  #ایرانی  #ایرانگردی  #خوشمزه  #رفیق  #تهران  #تهرانگردی  #خاطره  #عشق  #عکس  #عکاسی  #تهراني  #خاطره  #قديمي  #بازيگر  #خواننده  #پول  #انگیزه  #انگیزشی  #جذب  #روانشناس 
 • ✅ارسال به تمام نقاط کشور✅ ✅هزینه ارسال تا هر چند جفت فقط8تومن ✅هزینه کارت به کارت ✅تحویل تا سه روز کاری@shoes_island79  کد 640😍😍 قالب استاندارد زیره پیو⚡️ قیمت 120,000تومان Size36ta40#ایران  #ایرانی  #ایرانگردی  #خوشمزه  #رفیق  #تهران  #تهرانگردی  #خاطره  #عشق  #عکس  #عکاسی  #تهراني  #خاطره  #قديمي  #بازيگر  #خواننده  #پول  #انگیزه  #انگیزشی  #جذب  #روانشناس 

  • 1
  • 0
  • 36 minutes ago
 • @cafemedreek38 minutes ago
 • #انگیزشی  🎯 دلخوش باش، به باریکه‌‌ نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده است. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش، به تنظیم کردن زنگ ساعت، برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را، درسینه‌اش نگه‌ می‌دارد که معنیِ همین چیزهای ساده، یعنی: "زندگی ادامه دارد"#کتابخوانی  #کتاب_خوب  #فرهنگ_کتابخوانی  #تفکر_مثبت  #اندیشه_ورزی  #انگیزه  #انگیزشی  #باورمندی  #هدف  #هدفمندی  #موفقیت  #نویسنده  #مولف  #کتاب  #معرفی_کتاب  #کتابخانه  #کتاب_بخوانیم  #بوک_سلفی  #فلسفه_زندگی  #پیشنهاد_کتاب  #کتاب_خوب_بخوانیم  #کتاب_باز  #مطالعه_کنیم  #مطالعه  #روانشناسی  #فلسفه_زندگی_موفق 
 • #انگیزشی  🎯 دلخوش باش، به باریکه‌‌ نوری که از بین چین‌های پرده، روی تخت تابیده است. به کتاب نیمه‌کاره‌ی روی میز. به داغی فنجانت در هوای سرد. دلخوش باش، به تنظیم کردن زنگ ساعت، برای صبح فردا. به دفترچه‌ی کوچکی که رویاهایت را، درسینه‌اش نگه‌ می‌دارد که معنیِ همین چیزهای ساده، یعنی: "زندگی ادامه دارد"#کتابخوانی  #کتاب_خوب  #فرهنگ_کتابخوانی  #تفکر_مثبت  #اندیشه_ورزی  #انگیزه  #انگیزشی  #باورمندی  #هدف  #هدفمندی  #موفقیت  #نویسنده  #مولف  #کتاب  #معرفی_کتاب  #کتابخانه  #کتاب_بخوانیم  #بوک_سلفی  #فلسفه_زندگی  #پیشنهاد_کتاب  #کتاب_خوب_بخوانیم  #کتاب_باز  #مطالعه_کنیم  #مطالعه  #روانشناسی  #فلسفه_زندگی_موفق 

  • 3
  • 0
  • 38 minutes ago
 • @nili_afsharrnn40 minutes ago
 • یادش بخیر تو ایران😔❤❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 
 • یادش بخیر تو ایران😔❤❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 

  • 99
  • 4
  • 40 minutes ago
 • @success.land41 minutes ago
 • Toronto, Ontario
 • 🧿 . راستی تو فامیل شما اون یه نفر کی هست؟ به خودت ایمان داشته باش و جمله تاکیدی اون یه نفر من هستم را کامنت کن. . . ⚠️ پیج @3dman.ca  را حتماً فالو و هر روز چک کنید. هر روز یه پست خیلی جذاب از دنیای ۳ بعدی و محصولاتی که پرینت میکنم، میزارم. .................................................................................... . ⚠️🏆🥇 پست های سرزمین موفقیت را با دوستان خود به اشتراک بذارید و در انتقال این انرژی مثبت شریک باشید. . ....................................................................................#موفقیت  #محسن_مینویی #سرزمين_موفقيت #انرژی_مثبت  #زندگی  #روانشناسی  #روانشناسی_موفقیت  #جملات_ناب  #انگيزشى  ‎#ایرانی  #موفقيت_شغلی #موفق  #پشتکار  #تمرکز  #تلاش  #اراده  #انگیزه  #انرژی  #تفکر  #ایران  #شاد  #خوشبختی  #هدف  #پول  #جملات_زیبا  #ثروت  #رشد  #پیشرفت  #تهران 
 • 🧿 . راستی تو فامیل شما اون یه نفر کی هست؟ به خودت ایمان داشته باش و جمله تاکیدی اون یه نفر من هستم را کامنت کن. . . ⚠️ پیج @3dman.ca  را حتماً فالو و هر روز چک کنید. هر روز یه پست خیلی جذاب از دنیای ۳ بعدی و محصولاتی که پرینت میکنم، میزارم. .................................................................................... . ⚠️🏆🥇 پست های سرزمین موفقیت را با دوستان خود به اشتراک بذارید و در انتقال این انرژی مثبت شریک باشید. . ....................................................................................#موفقیت  #محسن_مینویی #سرزمين_موفقيت #انرژی_مثبت  #زندگی  #روانشناسی  #روانشناسی_موفقیت  #جملات_ناب  #انگيزشى  ‎#ایرانی  #موفقيت_شغلی #موفق  #پشتکار  #تمرکز  #تلاش  #اراده  #انگیزه  #انرژی  #تفکر  #ایران  #شاد  #خوشبختی  #هدف  #پول  #جملات_زیبا  #ثروت  #رشد  #پیشرفت  #تهران 

  • 1,146
  • 14
  • 41 minutes ago
 • @nili_afsharrnn41 minutes ago
 • چی گفت؟🙄❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 
 • چی گفت؟🙄❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 

  • 88
  • 1
  • 41 minutes ago
 • @nili_afsharrnn42 minutes ago
 • سوپرایز❤❤😍 خوب بود؟😍😍❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 
 • سوپرایز❤❤😍 خوب بود؟😍😍❤❤ حتما دوستاتون رو تگ‌ کنید❤❤😍😍@nili_afsharrnn @nili_afsharrnn  #جذاب  #شمال  #عشق  #ایران  #تهران  #اهنگ  #اهواز  #شرطبندی  #کازینو  #پویان_مختاری  #نیلی_افشار  #خوزستانیها  #زن  #موفقیت  #موفق  #اهوازگردی  #خنده  #چالش  #مد  #رقص  #بختیاری  #عکس  #عکاسی  #خاطره  #بازیگر  #پول  #انگیزه  #خواننده  #nili #iran  بهترین و معتبرترین سایت پیشبینی لینک ثبت نام در بیو هست❤❤👇 ❤❤@nili_afsharrnn  @nili_afsharrnn 

  • 66
  • 0
  • 42 minutes ago
 • @sara_land_201943 minutes ago
 • #شاد_بودن_تنها_انتقامی_است_که_میتوان_از_زندگی_گرفت #عاشقتونم 🍁 . . به شدت سرشار از انرژی مثبت و موفقیت و‌شادی و خنده و پر برمت برات آرزو میکنم. . . .................................................................................... . ⚠️🏆🥇 پست های سارا لند را با دوستان خود به اشتراک بذارید و در انتقال این انرژی مثبت شریک باشید. . ....................................................................................#موفقیت  #سارا_لند  #سرزمين_موفقيت #انرژی_مثبت  #زندگی  #روانشناسی  #انگيزشى  ‎#ایرانی  #موفقيت_شغلی #موفق  #پشتکار  #تمرکز  #تلاش  #اراده  #انگیزه  #انرژی  #تفکر  #ایران  #شاد  #خوشبختی  #هدف  #پول  #جملات_زیبا  #ثروت  #رشد  #پیشرفت  #تهران #شیراز 
 • #شاد_بودن_تنها_انتقامی_است_که_میتوان_از_زندگی_گرفت #عاشقتونم 🍁 . . به شدت سرشار از انرژی مثبت و موفقیت و‌شادی و خنده و پر برمت برات آرزو میکنم. . . .................................................................................... . ⚠️🏆🥇 پست های سارا لند را با دوستان خود به اشتراک بذارید و در انتقال این انرژی مثبت شریک باشید. . ....................................................................................#موفقیت  #سارا_لند  #سرزمين_موفقيت #انرژی_مثبت  #زندگی  #روانشناسی  #انگيزشى  ‎#ایرانی  #موفقيت_شغلی #موفق  #پشتکار  #تمرکز  #تلاش  #اراده  #انگیزه  #انرژی  #تفکر  #ایران  #شاد  #خوشبختی  #هدف  #پول  #جملات_زیبا  #ثروت  #رشد  #پیشرفت  #تهران #شیراز 

  • 5
  • 0
  • 43 minutes ago
 • @ayandetalayee45 minutes ago
 • . همون‌طور که میدونید حواس پرتی موقع مطالعه خیلی بده، باعث میشه بازده ما فوق‌العاده پایین بیاد و با وجود گذاشتن وقت و انرژی زیاد، نتیجه ی خوبی نگیریم ... . شما چی؟؟ این مشکلو دارید؟ شماهم موقع درس خوندن یهو میرید تو فکر؟ به همه چی فکر میکنید الا درس؟😂😂 تاحالا شده غرق تو خیال و آرزوهاتون بشید؟ . بعضی موقع ها هم یه سریا اینقدر به کارایی که باید انجام بدن یا اینکه عقب افتادن فکر میکنن که کلا فراموش میکنن که همین کارشونو انجام بدن🤦 . راه حلت برای این عدم تمرکز حواس چیه؟؟ چه راهکاری رو به این دوستمون پیشنهاد میدی؟؟ .@ayandetalayee #هدف  #آرزو  #مشاور_کنکور  #مشاوره_رایگان  #مشاوره_کنکور  #مشاوره  #کنکور99  #کنکوری  #کنکور  #کنکور_زبان  #کنکور_ریاضی  #کنکور_تجربی  #کنکور_انسانی  #تجربی  #ریاضی  #انسانی  #انگیزه  #انگیزشی  #رتبه_برتر  #آزمون  #قلمچی  #گاج  #گزینه_دو  #konkour  #konkoor  #konkor  #konkur  #konkour99 
 • . همون‌طور که میدونید حواس پرتی موقع مطالعه خیلی بده، باعث میشه بازده ما فوق‌العاده پایین بیاد و با وجود گذاشتن وقت و انرژی زیاد، نتیجه ی خوبی نگیریم ... . شما چی؟؟ این مشکلو دارید؟ شماهم موقع درس خوندن یهو میرید تو فکر؟ به همه چی فکر میکنید الا درس؟😂😂 تاحالا شده غرق تو خیال و آرزوهاتون بشید؟ . بعضی موقع ها هم یه سریا اینقدر به کارایی که باید انجام بدن یا اینکه عقب افتادن فکر میکنن که کلا فراموش میکنن که همین کارشونو انجام بدن🤦 . راه حلت برای این عدم تمرکز حواس چیه؟؟ چه راهکاری رو به این دوستمون پیشنهاد میدی؟؟ .@ayandetalayee #هدف  #آرزو  #مشاور_کنکور  #مشاوره_رایگان  #مشاوره_کنکور  #مشاوره  #کنکور99  #کنکوری  #کنکور  #کنکور_زبان  #کنکور_ریاضی  #کنکور_تجربی  #کنکور_انسانی  #تجربی  #ریاضی  #انسانی  #انگیزه  #انگیزشی  #رتبه_برتر  #آزمون  #قلمچی  #گاج  #گزینه_دو  #konkour  #konkoor  #konkor  #konkur  #konkour99 

  • 13
  • 0
  • 45 minutes ago
 • @rahaee_sigar46 minutes ago
 • ترک سیگار می خواهید با اعتماد به نفس و خوشحال باشید یا ..! #ترک_سیگار #سلامتی #نشاط #بوی_بد #خوشبو #انگیزه #پشتکار #خانواده #رهایی #اعتیاد #بی_اشتها 
 • ترک سیگار می خواهید با اعتماد به نفس و خوشحال باشید یا ..! #ترک_سیگار #سلامتی #نشاط #بوی_بد #خوشبو #انگیزه #پشتکار #خانواده #رهایی #اعتیاد #بی_اشتها 

  • 4
  • 1
  • 46 minutes ago
 • @zendegiaghelane51 minutes ago
 • . زمانی که خود را در نقش قربانی یک رابطه خشونت‌آمیز آن هم از این نوع پیدا می‌کنید متوجه می‌شوید که چقدر نوع زندگی‌تان تغییر کرده است. شما از بیان احساس، نیاز و افکارتان می‌ترسید. کنترل و اراده‌ای در زندگی‌تان ندارید و این شما را به شدت پریشان و مضطرب می‌کند. در عین حال متوجه می‌شوید که در تمام این رابطه سعی کرده‌اید او را راضی نگه دارید چون هر نارضایتی او برایتان تبعات بسیار بدی داشته است. . .. شما ابتدا باید تشخیص بدهید که آیا واقعا قربانی چنین خشونتی هستید یا نه. اگر وضعیت شما مشابه توصیفات بالاست شما باید برای تغییر وضعیت خودتان تلاش کنید. در ابتدا شاید خانواده یا دوستان بتوانند کاری برای شما بکنند اما به طور کلی این موارد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارند. برای تشخیص ریشه مشکلات فرد آزارگر و شناخت راه‌حل‌ها و روش درمان خانواده و دوستان‌تان نمی‌توانند کاری بکنند. . . این یعنی برای حل جدی مشکل باید به مشاور و در صورت نیاز به روانپزشک مراجعه کنید. شما باید قدم‌های صحیح بردارید. ابتدا یک مشاور مناسب پیدا کنید. زمان، انرژی و پول کافی برای این کار در نظر بگیرید و با صبوری و تعامل تلاش کنید وضعیت را تغییر بدهید. برای اینکه انگیزه کافی داشته باشید تا این اوضاع را تغییر بدهید همواره با خودتان این جمله را تکرار کنید «من آدم خوبی هستم و سزاوار یک زندگی خوبم. دیگران باید با من ( و فرزندانم) درست رفتار کنند چون من شایسته احترام هستم». . . . ⭕️ آیا شما یک قربانی خشونت عاطفی هستید؟ . #روانشناس #روانشناسی #مشاوره #ازدواج #زناشویی #آگاهی #زندگی  #امید #موفقیت #انگیزه #آرامش  #پیشرفت #انگیزشی #ثروت #هدف #جمله_ناب #مشاور #بهترین_مشاور #مرکزمشاوره_زندگی_عاقلانه 
 • . زمانی که خود را در نقش قربانی یک رابطه خشونت‌آمیز آن هم از این نوع پیدا می‌کنید متوجه می‌شوید که چقدر نوع زندگی‌تان تغییر کرده است. شما از بیان احساس، نیاز و افکارتان می‌ترسید. کنترل و اراده‌ای در زندگی‌تان ندارید و این شما را به شدت پریشان و مضطرب می‌کند. در عین حال متوجه می‌شوید که در تمام این رابطه سعی کرده‌اید او را راضی نگه دارید چون هر نارضایتی او برایتان تبعات بسیار بدی داشته است. . .. شما ابتدا باید تشخیص بدهید که آیا واقعا قربانی چنین خشونتی هستید یا نه. اگر وضعیت شما مشابه توصیفات بالاست شما باید برای تغییر وضعیت خودتان تلاش کنید. در ابتدا شاید خانواده یا دوستان بتوانند کاری برای شما بکنند اما به طور کلی این موارد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارند. برای تشخیص ریشه مشکلات فرد آزارگر و شناخت راه‌حل‌ها و روش درمان خانواده و دوستان‌تان نمی‌توانند کاری بکنند. . . این یعنی برای حل جدی مشکل باید به مشاور و در صورت نیاز به روانپزشک مراجعه کنید. شما باید قدم‌های صحیح بردارید. ابتدا یک مشاور مناسب پیدا کنید. زمان، انرژی و پول کافی برای این کار در نظر بگیرید و با صبوری و تعامل تلاش کنید وضعیت را تغییر بدهید. برای اینکه انگیزه کافی داشته باشید تا این اوضاع را تغییر بدهید همواره با خودتان این جمله را تکرار کنید «من آدم خوبی هستم و سزاوار یک زندگی خوبم. دیگران باید با من ( و فرزندانم) درست رفتار کنند چون من شایسته احترام هستم». . . . ⭕️ آیا شما یک قربانی خشونت عاطفی هستید؟ . #روانشناس #روانشناسی #مشاوره #ازدواج #زناشویی #آگاهی #زندگی  #امید #موفقیت #انگیزه #آرامش  #پیشرفت #انگیزشی #ثروت #هدف #جمله_ناب #مشاور #بهترین_مشاور #مرکزمشاوره_زندگی_عاقلانه 

  • 36
  • 1
  • 51 minutes ago
 • @aanservices51 minutes ago
 • ‌ 🔺 سرویس موفقان "آن" سرویس موفقان، فرصتی برای ایجاد انگیزه و هدف برای ادامه‌ی زندگیست. برای موفقیت و رسیدن به اهداف و رویاهایی که در ذهن دارید، همین امروز اقدام کنید.#online  ‌#aan  #aanservices  #app  #application  #service  #اپلیکیشن_آن  #سرویس_آن  #اپلیکیشن_بزرگ_آن  #موفقیت  #انگیزه  #جملات_انگیزشی  #هدف  #خوشبختی  #خودباوری  #فکرمثبت  #باور 
 • ‌ 🔺 سرویس موفقان "آن" سرویس موفقان، فرصتی برای ایجاد انگیزه و هدف برای ادامه‌ی زندگیست. برای موفقیت و رسیدن به اهداف و رویاهایی که در ذهن دارید، همین امروز اقدام کنید.#online  ‌#aan  #aanservices  #app  #application  #service  #اپلیکیشن_آن  #سرویس_آن  #اپلیکیشن_بزرگ_آن  #موفقیت  #انگیزه  #جملات_انگیزشی  #هدف  #خوشبختی  #خودباوری  #فکرمثبت  #باور 

  • 7
  • 0
  • 51 minutes ago
 • @havin_graphy53 minutes ago
 • من به این سختی تلاش نمیکنم تا همونی باشم که دیروز بودم💪🏻#هاوین_گرافی @havinshop.ir  . . . . . . . . . . . . . . . . . .#هاوین  #موفقیت  #موفق  #successful  #انگیزه  #انگیزشی  #عکس  #عکسنوشته  #تکستگرافی  #هاوین  #هاوینگرافی  #havin  #havin_graphy  #havinshop 
 • من به این سختی تلاش نمیکنم تا همونی باشم که دیروز بودم💪🏻#هاوین_گرافی @havinshop.ir  . . . . . . . . . . . . . . . . . .#هاوین  #موفقیت  #موفق  #successful  #انگیزه  #انگیزشی  #عکس  #عکسنوشته  #تکستگرافی  #هاوین  #هاوینگرافی  #havin  #havin_graphy  #havinshop 

  • 2,597
  • 6
  • 53 minutes ago
 • @success_mind153 minutes ago
 • Make it happen, Shock everyone 🎯🔥 . . . انجامش بده و همه رو شوکه کن 🎯🔥 . . .#instagram  #mindset  #motivation  #love  #انگیزشی  #انگیزه  #رویا  #هدف 
 • Make it happen, Shock everyone 🎯🔥 . . . انجامش بده و همه رو شوکه کن 🎯🔥 . . .#instagram  #mindset  #motivation  #love  #انگیزشی  #انگیزه  #رویا  #هدف 

  • 6
  • 0
  • 53 minutes ago
 • @eissarsa54 minutes ago
 • ایرانا و نقاشیهایش قسمت سوم بخش دوم ایرانا و کاردستی هایش 💫 .. دقایق و ساعتها به سرعت میگذشتند، البته برای ایرانا و پدر و مادر که هر دقیقه یک ساعت و یک ساعت یک روز طول میکشید. ایرانا حتی برای غذا خوردن هم بیرون نمی آمد و هیچ کس و هیچ چیز در اون لحظات قدرت مقابله با انگیزه او رو برای ساختن و به نتیجه رسیدن آنچه در ذهنش بود رو نداشت. بالاخره بعد از ساعتها و روزها ایرانا را میدیدید که با خوشحالی و شادی از اتاقش با دست پر بیرون می زد و با حسی وصف ناشدنی کاردستی تمام شده اش را اول به مامان و بعد به بابا و سایرین نشان میداد. مادر در آن هنگام خوب می دانست که الان همه توجه و تمرکز ایرانا به عکس العمل اوست و این کار را سخت میکرد. چون حتی بالا رفتن یک میلیمتر ابروی مادر به سمت بالا و یا پایین هم از نظر ایرانا پنهان نمی ماند. اما اصلا نیازی به وانمود کردن نبود آنقدر کاردستیهای ایرانا جذاب، خلاقانه و هنرمندانه بود که مادر مدتی با چشمان خیره و دهانی باز محو تماشای آنها میشد و همه زوایای کار را بررسی میکرد و در دل میگفت: انصافاً وقتی من به سن و سال ایرانا بودم هیچوقت نمی توانستم یک چنین کاردستی درست کنم و یا یک ایده را اینطور تمام و کمال به پایان برسانم. آنوقت بسیار خوشحال میشد و از اینکه دخترش را آزاد گذاشته تا از نقاشی و خلق کردن لذت ببرد خدا را شکر میکرد. خلق کردنی که با آموزشهایی غلط و اشتباه تا به حال از بین نرفته بود و روز به روز پخته تر میشد و آن وقت بود که دخترش را بغل می کرد و او را میبوسید و هزاران تشویق و آفرین را نثارش میکرد. به قلم ایثار.س #ایثار_سبحانی  #نوشتن  #متن  #داستان  #دختر  #خلق  #خلاقیت  #نقاشی  #کاردستی  #آموزش  #آبانک  #هنردرمانی  #انگیزه  #ایده  #education  #painting  #storytime  #writing  #arttherapy  #creative  #art 
 • ایرانا و نقاشیهایش قسمت سوم بخش دوم ایرانا و کاردستی هایش 💫 .. دقایق و ساعتها به سرعت میگذشتند، البته برای ایرانا و پدر و مادر که هر دقیقه یک ساعت و یک ساعت یک روز طول میکشید. ایرانا حتی برای غذا خوردن هم بیرون نمی آمد و هیچ کس و هیچ چیز در اون لحظات قدرت مقابله با انگیزه او رو برای ساختن و به نتیجه رسیدن آنچه در ذهنش بود رو نداشت. بالاخره بعد از ساعتها و روزها ایرانا را میدیدید که با خوشحالی و شادی از اتاقش با دست پر بیرون می زد و با حسی وصف ناشدنی کاردستی تمام شده اش را اول به مامان و بعد به بابا و سایرین نشان میداد. مادر در آن هنگام خوب می دانست که الان همه توجه و تمرکز ایرانا به عکس العمل اوست و این کار را سخت میکرد. چون حتی بالا رفتن یک میلیمتر ابروی مادر به سمت بالا و یا پایین هم از نظر ایرانا پنهان نمی ماند. اما اصلا نیازی به وانمود کردن نبود آنقدر کاردستیهای ایرانا جذاب، خلاقانه و هنرمندانه بود که مادر مدتی با چشمان خیره و دهانی باز محو تماشای آنها میشد و همه زوایای کار را بررسی میکرد و در دل میگفت: انصافاً وقتی من به سن و سال ایرانا بودم هیچوقت نمی توانستم یک چنین کاردستی درست کنم و یا یک ایده را اینطور تمام و کمال به پایان برسانم. آنوقت بسیار خوشحال میشد و از اینکه دخترش را آزاد گذاشته تا از نقاشی و خلق کردن لذت ببرد خدا را شکر میکرد. خلق کردنی که با آموزشهایی غلط و اشتباه تا به حال از بین نرفته بود و روز به روز پخته تر میشد و آن وقت بود که دخترش را بغل می کرد و او را میبوسید و هزاران تشویق و آفرین را نثارش میکرد. به قلم ایثار.س #ایثار_سبحانی  #نوشتن  #متن  #داستان  #دختر  #خلق  #خلاقیت  #نقاشی  #کاردستی  #آموزش  #آبانک  #هنردرمانی  #انگیزه  #ایده  #education  #painting  #storytime  #writing  #arttherapy  #creative  #art 

  • 8
  • 0
  • 54 minutes ago
 • @ganoderma.inc54 minutes ago
 • . . ‍ ♦️‌ ‌ام اس چیست؟ مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن است که به اعصاب در طناب نخاعی و مغز و نیز عصب بینایی آسیب میزند. 💥مزایای استفاده از قارچ گانودرما: ✅فعالیت سیستم ایمنی بدن را با تقویت پروتئین های اینترفرون بتا و گاما افزایش میدهد ✅سیستم عصبی را ترمیم میکند ✅ احساس خستگی و بی حوصلگی را برطرف میکند ✅تعداد سلولهای خاکستری مغز را افزایش میدهد در نتیجه سلولهای خاکستری از آلزایمر پیشگیری میکند. ✅مغز استخوان و بافت همبند را تقویت کرده و عضله ساز است. ✅لاغر کننده برای کسانیکه در اثر مصرف کورتون اضافه وزن پیدا کرده اند. . . . جهت سفارش و اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه کنید📩 . . سلامتی خود را از قهوه با قارچ گانودرما بگیرید🍄☕😍 100% تضمین _____👇👇👇👇 برای تهیه محصول به پیج زیر مراجعه کنید @ganoderma.inc @ganoderma.inc @ganoderma.inc  . 👇👇👇👇👇 💪💪 . ♦️لطفا برای سلامتی خود به ما اعتماد کنید ⭐️تسکین و جلوگیری از سی بیماری⭐️ 💥#دیابت  💥 #سرطان  💥 #آرتروز.  . . .#زیبایی  #مد  #فشن  #پولدارها  #تتلو  #دنیاجهانبخت  #لاکچری  #افکارمثبت  #گانودرما  #استایل  #انگیزه  #مثبت_اندیشی  #زندگی_موفق  #موفقیت  #لاغری_با_قهوه 
 • . . ‍ ♦️‌ ‌ام اس چیست؟ مالتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن است که به اعصاب در طناب نخاعی و مغز و نیز عصب بینایی آسیب میزند. 💥مزایای استفاده از قارچ گانودرما: ✅فعالیت سیستم ایمنی بدن را با تقویت پروتئین های اینترفرون بتا و گاما افزایش میدهد ✅سیستم عصبی را ترمیم میکند ✅ احساس خستگی و بی حوصلگی را برطرف میکند ✅تعداد سلولهای خاکستری مغز را افزایش میدهد در نتیجه سلولهای خاکستری از آلزایمر پیشگیری میکند. ✅مغز استخوان و بافت همبند را تقویت کرده و عضله ساز است. ✅لاغر کننده برای کسانیکه در اثر مصرف کورتون اضافه وزن پیدا کرده اند. . . . جهت سفارش و اطلاعات بیشتر به دایرکت مراجعه کنید📩 . . سلامتی خود را از قهوه با قارچ گانودرما بگیرید🍄☕😍 100% تضمین _____👇👇👇👇 برای تهیه محصول به پیج زیر مراجعه کنید @ganoderma.inc @ganoderma.inc @ganoderma.inc  . 👇👇👇👇👇 💪💪 . ♦️لطفا برای سلامتی خود به ما اعتماد کنید ⭐️تسکین و جلوگیری از سی بیماری⭐️ 💥#دیابت  💥 #سرطان  💥 #آرتروز.  . . .#زیبایی  #مد  #فشن  #پولدارها  #تتلو  #دنیاجهانبخت  #لاکچری  #افکارمثبت  #گانودرما  #استایل  #انگیزه  #مثبت_اندیشی  #زندگی_موفق  #موفقیت  #لاغری_با_قهوه 

  • 4
  • 0
  • 54 minutes ago
 • @rahpoooyan55 minutes ago
 • . یک روزایی تو زندگی هست که باید چشماتو ببندی. نفس عمیق بکشی و بشینی فکر کنی به اینکه چرا این قدر کلافم؟ خستم؟ چرا خودمو دوست ندارم؟ چرا زندگیم رو دور تکراره فقط؟ جواب این سوال‌ها برمی‌گرده به همون هدفی که عاشقش بودی ولی دنبالش نکردی. تا دیدی یکم سخته گفتی بی‌خیالش یا هیچ‌وقت سعی نکردی تو زندگی ریسک کنی و بری پی کارهای جدید کارهایی که توش احساس ترس کنی، شکست بخوری و در آخر برد پیروزمندانه داشته باشی. همین حالا هر هدفی که داری رو دوباره تو قلبت زنده کن. دوباره چشماتو ببند، برو تو رویاهات. برو تو روزایی که کلی مسیر زندگیت عوض شده. روزایی که به اهداف کوچیک و بزرگت رسیدی و واقعا احساس خوشبختی کردی. روزایی که لبخند رو لباته و شادی مهمون دلت. می‌بینی چه قدر کیف داره؟ می‌بینی چه قدر احساس رضایت و آرامش داری از زندگیت؟ پس برای خودت، هدفت و زندگیت ارزش قائل شو. با خودت مهربون‌تر باش. سعی کن هر روزت بهتر از دیروز باشه و قدم بذار تو مسیر رویاهات. تو می‌تونی... .#انرژی_مثبت #حال_خوب #نگاه_متفاوت_به_زندگی #موفقیت #هدف #قدرت_ذهن #باور_مثبت #سپاسگزاری #تغییر #آینده #انگیزه #اراده #تحول #بیرجند #تهران #رهپویان_دانش_و_اندیشه 
 • . یک روزایی تو زندگی هست که باید چشماتو ببندی. نفس عمیق بکشی و بشینی فکر کنی به اینکه چرا این قدر کلافم؟ خستم؟ چرا خودمو دوست ندارم؟ چرا زندگیم رو دور تکراره فقط؟ جواب این سوال‌ها برمی‌گرده به همون هدفی که عاشقش بودی ولی دنبالش نکردی. تا دیدی یکم سخته گفتی بی‌خیالش یا هیچ‌وقت سعی نکردی تو زندگی ریسک کنی و بری پی کارهای جدید کارهایی که توش احساس ترس کنی، شکست بخوری و در آخر برد پیروزمندانه داشته باشی. همین حالا هر هدفی که داری رو دوباره تو قلبت زنده کن. دوباره چشماتو ببند، برو تو رویاهات. برو تو روزایی که کلی مسیر زندگیت عوض شده. روزایی که به اهداف کوچیک و بزرگت رسیدی و واقعا احساس خوشبختی کردی. روزایی که لبخند رو لباته و شادی مهمون دلت. می‌بینی چه قدر کیف داره؟ می‌بینی چه قدر احساس رضایت و آرامش داری از زندگیت؟ پس برای خودت، هدفت و زندگیت ارزش قائل شو. با خودت مهربون‌تر باش. سعی کن هر روزت بهتر از دیروز باشه و قدم بذار تو مسیر رویاهات. تو می‌تونی... .#انرژی_مثبت #حال_خوب #نگاه_متفاوت_به_زندگی #موفقیت #هدف #قدرت_ذهن #باور_مثبت #سپاسگزاری #تغییر #آینده #انگیزه #اراده #تحول #بیرجند #تهران #رهپویان_دانش_و_اندیشه 

  • 19
  • 0
  • 55 minutes ago
 • @azadi_bmw55 minutes ago
 • Qazvin
 • . در مسیر رویاهات تسلیم نشو#هدف #راز #تسلیم_نشدن #انگیزه #موفقیت #نگرش #قدرت #برنامه #مدیریت #زمان 
  • 15
  • 5
  • 55 minutes ago
 • @pico.mix55 minutes ago
 • یج مارا فالو و لایک کنید و به دوستان خود معرفی کنید . follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارافالو کنید follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارا فالو کنید follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارا فالو کنید#فکت  #حقیقت  #دانستنیهای_جالب  #جالب  #جالبترینها  #خواندنی  #مستند  #علمی  #دانش  #جهان  #روزنامه  #دیدنیها #جغرافیا  #دانشمند  #شگفت_انگیز #روانشناسی #تکنولوژی #خدا #خلاقیت  #هنر #انرژی #انگیزه #باستان #شاه  #کامپیوتر #ایران #بانو #کدبانو #همسر 
 • یج مارا فالو و لایک کنید و به دوستان خود معرفی کنید . follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارافالو کنید follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارا فالو کنید follow us 🔜@pico.mix  🔙 مارا فالو کنید#فکت  #حقیقت  #دانستنیهای_جالب  #جالب  #جالبترینها  #خواندنی  #مستند  #علمی  #دانش  #جهان  #روزنامه  #دیدنیها #جغرافیا  #دانشمند  #شگفت_انگیز #روانشناسی #تکنولوژی #خدا #خلاقیت  #هنر #انرژی #انگیزه #باستان #شاه  #کامپیوتر #ایران #بانو #کدبانو #همسر 

  • 13
  • 0
  • 55 minutes ago
 • @m.mashhadi.nut56 minutes ago
 • . سلام سلام دیروز ی مراجع تپل مُپل بامزه داشتم ،وقتی برگه رژیم رو دادم دستشون ی نگاه عمیقی به برگه انداخت و گفت عالیه👌 ولی از فردا شروع میکنم امشب میرم با اجازتون ی دل سیر ماکارونی با سس هزارجزیره میخورم😋 خوب این بار اولی نبود که من با همچین صحنه ای مواجه میشدم و همیشه هم جواب دارم یعنی با ی جمله انچنان میزنم تو ذوق طرف که بنده خدا تو افق محو میشه😶 اگر واقعن طرز تفکرت اینه بنظرم والله شروع نکنی برنامت رو بهتره چون بعد ی چند وقتی دوباره وزنت بالا میره چرا چون نفس بدخوردن و زیادی خوردن هنوز برات ترسناک نشده . ما ادما الان هرچی هستیم نتیجه طرز فکر و باور و درنتیجه رفتاری که داریم. تا زمانیکه طرز فکرمون اینه که حالا رزیم بگیرم ،حالا کم بخورم، حالا فعلن ورزش کنم ،حالا تو این چالش و اون چالش شرکت کنم وزنم بیاد پایین بعد خدا بزرگه اینجوری عزیزم من جواب نخواهی گرفت . اینکه الان داغید بچسبید به رژیم اونم درحد تیم ملی به خودتون سخت بگیرید ولی رو عادتهاتون کار نکنید درست نمیشید. پس اول فکرمون رو درست کنیم چون بالاخره این فکرِ ما رو به عمل میکشونه و این رفتارِ ما بعد چند صباحی میشه ی عادت که ترک عادتم میدونید مرضِ دور ازجونتون. پس لطفن از ریشه بیاید درست کنید مشکلاتتون رو .نخواید از اول بشید ی ادم همه چی تموم. نمیشه عزیزم من رفتم راهش رو نشده .فقط باید به این نتیجه برسید که چیپس و پفک و شیرینی و فست و فود و زیادخوردن ی اشتباهِ ،اینجوری وقتی رژیمت رو میذاری کنار یا میری سفر نمیخوای خودتُ خفه کنی با چیپس و پفک چرا؟؟؟ چون رو عادتهات کار کردی اونم که زمانبره اساسی. اگر فقط مقطعی کار کنید نتیجه این میشه : مراجعه مجدد به متخصص تغذیه اونم با وزنی بالاتر از قبل و ی اعصاب داغون .#مجازی  #تغذیه  #رژیم  #پرخوری_عصبی_منصوره_مشهدی  #پرخوری  #چالش  #انگیزه  #اعتمادبنفس #رفتار  #باور #diet  #nutritionist 
 • . سلام سلام دیروز ی مراجع تپل مُپل بامزه داشتم ،وقتی برگه رژیم رو دادم دستشون ی نگاه عمیقی به برگه انداخت و گفت عالیه👌 ولی از فردا شروع میکنم امشب میرم با اجازتون ی دل سیر ماکارونی با سس هزارجزیره میخورم😋 خوب این بار اولی نبود که من با همچین صحنه ای مواجه میشدم و همیشه هم جواب دارم یعنی با ی جمله انچنان میزنم تو ذوق طرف که بنده خدا تو افق محو میشه😶 اگر واقعن طرز تفکرت اینه بنظرم والله شروع نکنی برنامت رو بهتره چون بعد ی چند وقتی دوباره وزنت بالا میره چرا چون نفس بدخوردن و زیادی خوردن هنوز برات ترسناک نشده . ما ادما الان هرچی هستیم نتیجه طرز فکر و باور و درنتیجه رفتاری که داریم. تا زمانیکه طرز فکرمون اینه که حالا رزیم بگیرم ،حالا کم بخورم، حالا فعلن ورزش کنم ،حالا تو این چالش و اون چالش شرکت کنم وزنم بیاد پایین بعد خدا بزرگه اینجوری عزیزم من جواب نخواهی گرفت . اینکه الان داغید بچسبید به رژیم اونم درحد تیم ملی به خودتون سخت بگیرید ولی رو عادتهاتون کار نکنید درست نمیشید. پس اول فکرمون رو درست کنیم چون بالاخره این فکرِ ما رو به عمل میکشونه و این رفتارِ ما بعد چند صباحی میشه ی عادت که ترک عادتم میدونید مرضِ دور ازجونتون. پس لطفن از ریشه بیاید درست کنید مشکلاتتون رو .نخواید از اول بشید ی ادم همه چی تموم. نمیشه عزیزم من رفتم راهش رو نشده .فقط باید به این نتیجه برسید که چیپس و پفک و شیرینی و فست و فود و زیادخوردن ی اشتباهِ ،اینجوری وقتی رژیمت رو میذاری کنار یا میری سفر نمیخوای خودتُ خفه کنی با چیپس و پفک چرا؟؟؟ چون رو عادتهات کار کردی اونم که زمانبره اساسی. اگر فقط مقطعی کار کنید نتیجه این میشه : مراجعه مجدد به متخصص تغذیه اونم با وزنی بالاتر از قبل و ی اعصاب داغون .#مجازی  #تغذیه  #رژیم  #پرخوری_عصبی_منصوره_مشهدی  #پرخوری  #چالش  #انگیزه  #اعتمادبنفس #رفتار  #باور #diet  #nutritionist 

  • 70
  • 1
  • 56 minutes ago
 • @success_mind156 minutes ago
 • Fall seven time get up eight🎯 . . . هفت باز زمین خوردی هشت بار پاشو 🎯 . . .#انگیزشی  #موفقیت  #انگیزه  #رویا  #هدف #instagram  #mindset  #motivation  #love 
 • Fall seven time get up eight🎯 . . . هفت باز زمین خوردی هشت بار پاشو 🎯 . . .#انگیزشی  #موفقیت  #انگیزه  #رویا  #هدف #instagram  #mindset  #motivation  #love 

  • 5
  • 0
  • 56 minutes ago
 • @masihian.ariaei58 minutes ago
 • مرا تعليم ده تا ارادهٔ تو را بجا آورم، زيرا تو خدای من هستی. باشد كه روح مهربان تو مرا به راه راست هدايت نمايد. مزامير ۱۴۳:۱۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .#عیسی  #مسیح  #عیسی_مسیح  #عشق  #رفتار  #گفتار  #مهر  #محبت  #دوستی  #مسیح  #نجات  #ایمان  #بزرگ  #صداقت  #دوستی  #bible  #توبه  #تعمید  #تثلیث  #انگیزه  #کلیسا  #پسرخدا  #jesus  #دین  #غسل_تعمید  #god  #کتابمقدس  #ایران  #وطن  #حقیقت  #اسرائیل  #دوست 
 • مرا تعليم ده تا ارادهٔ تو را بجا آورم، زيرا تو خدای من هستی. باشد كه روح مهربان تو مرا به راه راست هدايت نمايد. مزامير ۱۴۳:۱۰ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .#عیسی  #مسیح  #عیسی_مسیح  #عشق  #رفتار  #گفتار  #مهر  #محبت  #دوستی  #مسیح  #نجات  #ایمان  #بزرگ  #صداقت  #دوستی  #bible  #توبه  #تعمید  #تثلیث  #انگیزه  #کلیسا  #پسرخدا  #jesus  #دین  #غسل_تعمید  #god  #کتابمقدس  #ایران  #وطن  #حقیقت  #اسرائیل  #دوست 

  • 71
  • 1
  • 58 minutes ago
 • @angi_zeshi59 minutes ago
 • هر چیزی که اتفاق افتاده، دیگ افتاده... و هر چیزی که رفته، دیگ رفته... ولی تو همیشه به جلو حرکت کن😉#انگیزه #میتونم 💪#موفقیت 
 • هر چیزی که اتفاق افتاده، دیگ افتاده... و هر چیزی که رفته، دیگ رفته... ولی تو همیشه به جلو حرکت کن😉#انگیزه #میتونم 💪#موفقیت 

  • 4
  • 0
  • 59 minutes ago
 • @success_mind159 minutes ago
 • You creat your own destiny🔥 . . . سرونوشت خودت رو خودت بساز 🔥 . . .#موفقیت  #انگیزه  #انگیزشی  #هدف  #رویا #instagram  #mindset  #motivation 
 • You creat your own destiny🔥 . . . سرونوشت خودت رو خودت بساز 🔥 . . .#موفقیت  #انگیزه  #انگیزشی  #هدف  #رویا #instagram  #mindset  #motivation 

  • 6
  • 0
  • 59 minutes ago
 • @make_this_possible1 hour ago
 • ⚡️ follow » @make_this_possible  . . با ما به یه سفر هزار کیلومتری به سمت موفقیت قدم بردارید . . . ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ . . be with us >@make_this_possible  be with us >@make_this_possible  be with us >@make_this_possible  . . .#رویا  #انرژی_مثبت  #مثبت_اندیشی  #تلاش  #هدف  #موفقیت  #موفقیت_فردی  #زندگی  #برد  #مثبت  #اهداف  #انگیزشی  #انرژی  #انگیزه  #فکر  #موفقیت_شغلی  #تعالی  #انگیزشی_موفقیت  #آرزو  #ذهن  #ذهن_مثبت  #خوشبختی  #امید  #ثروت 
 • ⚡️ follow » @make_this_possible  . . با ما به یه سفر هزار کیلومتری به سمت موفقیت قدم بردارید . . . ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️ . . be with us >@make_this_possible  be with us >@make_this_possible  be with us >@make_this_possible  . . .#رویا  #انرژی_مثبت  #مثبت_اندیشی  #تلاش  #هدف  #موفقیت  #موفقیت_فردی  #زندگی  #برد  #مثبت  #اهداف  #انگیزشی  #انرژی  #انگیزه  #فکر  #موفقیت_شغلی  #تعالی  #انگیزشی_موفقیت  #آرزو  #ذهن  #ذهن_مثبت  #خوشبختی  #امید  #ثروت 

  • 265
  • 1
  • 1 hour ago
 • @erfun.amd1 hour ago
 • Im optimist since i have lost my hope, my believe in god's miracles I know iam the god's miracle I have to save myself... There is no sideway, It's just me myself and I...#عرفان_احمدی #شاعر_بد_خط #انگیزه #خودباوری #motivation #selfcare  confidence
 • Im optimist since i have lost my hope, my believe in god's miracles I know iam the god's miracle I have to save myself... There is no sideway, It's just me myself and I...#عرفان_احمدی #شاعر_بد_خط #انگیزه #خودباوری #motivation #selfcare  confidence

  • 25
  • 0
  • 1 hour ago
 • @mahdeghazal1 hour ago
 • Amol
 • سلام سلام سلام... از امروز نگم براتون که حسابی چیزای جدید یاد گرفتیم ... ما غزالیا با دوستامون به سمت یک بازدید عالی حرکت کردیم... از خط عابر پیاده رد شدیم و از راننده هایی که برامون ترمز کردن هم تشکر کردیم... و حالا رسیدیم فروشگاه مواد غذایی... فروشگاهی با کلی وسیله های جدید و رنگی رنگی... از خاله و عموهای مهربون اونجا خیلی ممنونیم که با لب خندون و صبر برامون وقت گذاشتن و باهامون عکس سلفی گرفتن... وسیله هامونو خریدیم... و با علامت استاندار روی هر وسیله هم اشنا شدیم... فاکتور گرفتیم و پول رو هم پرداخت کردیم... حس عالی استقلال در صورت بچه ها موج میزد... هر کودک میتواند بهترین خود باشد، این فرصت را دریغ نکنیم...#کودک  #بازی  #شادی  #آمل  #مهد_غزال  #مهد_کودک  #یک_سال  #شیرخوار  #نوپا  #نوباوه  #شش_سال  #پنج_سال  #عشق  #مازندران  #نفس  #زندگی  #شور  #انگیزه  #چهار_ستاره  #نقاشی  #navite  #bairm  #baby  #play  #love  #child  #kindegrarten  #iran  #smile  @mahdeghazal #مهد_کودک_و_آمادگی_چهار_ستاره_غزال 
 • سلام سلام سلام... از امروز نگم براتون که حسابی چیزای جدید یاد گرفتیم ... ما غزالیا با دوستامون به سمت یک بازدید عالی حرکت کردیم... از خط عابر پیاده رد شدیم و از راننده هایی که برامون ترمز کردن هم تشکر کردیم... و حالا رسیدیم فروشگاه مواد غذایی... فروشگاهی با کلی وسیله های جدید و رنگی رنگی... از خاله و عموهای مهربون اونجا خیلی ممنونیم که با لب خندون و صبر برامون وقت گذاشتن و باهامون عکس سلفی گرفتن... وسیله هامونو خریدیم... و با علامت استاندار روی هر وسیله هم اشنا شدیم... فاکتور گرفتیم و پول رو هم پرداخت کردیم... حس عالی استقلال در صورت بچه ها موج میزد... هر کودک میتواند بهترین خود باشد، این فرصت را دریغ نکنیم...#کودک  #بازی  #شادی  #آمل  #مهد_غزال  #مهد_کودک  #یک_سال  #شیرخوار  #نوپا  #نوباوه  #شش_سال  #پنج_سال  #عشق  #مازندران  #نفس  #زندگی  #شور  #انگیزه  #چهار_ستاره  #نقاشی  #navite  #bairm  #baby  #play  #love  #child  #kindegrarten  #iran  #smile  @mahdeghazal #مهد_کودک_و_آمادگی_چهار_ستاره_غزال 

  • 50
  • 2
  • 1 hour ago
 • @sepide.tofigh1 hour ago
 • ... این ویدئو عالیه حتما کامل ورق بزنید و تماشا کنید . دوست خوبم با خانم توفیق و استیو هاروی موافق هستی؟ اگر از این ویدئو لذت بردید حتما برای ما کامنت کنید ، لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید.#هدف  #استیو_هاروی  #زمان  #انگیزه  #انگیزشی  #سخنرانی_انگیزشی  #سخنرانی  #اهداف  #بزرگ  #دنیا  #ایران #فروش  #منتور  #کوچ  #مارکتینگ  #خدا  #کتاب 
 • ... این ویدئو عالیه حتما کامل ورق بزنید و تماشا کنید . دوست خوبم با خانم توفیق و استیو هاروی موافق هستی؟ اگر از این ویدئو لذت بردید حتما برای ما کامنت کنید ، لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید.#هدف  #استیو_هاروی  #زمان  #انگیزه  #انگیزشی  #سخنرانی_انگیزشی  #سخنرانی  #اهداف  #بزرگ  #دنیا  #ایران #فروش  #منتور  #کوچ  #مارکتینگ  #خدا  #کتاب 

  • 81
  • 0
  • 1 hour ago
 • @lionmag.ir1 hour ago
 • #لیون_مگ  افرادی که به موفقیت و حتی کوچکترین هدفشون هم رسیده باشن و تنها باشن، میفهمم این جمله چقدر واقعیت داره و باید افتخار کرد که خودمون برای خودمون دست میزنیم و تشویق میکنیم چون ارزش هدف و موقعیتی که هستیم رو میدونیم. وابسه به کسی نباش، وابسه به راه و هدفت باش...@lionmag.ir #منتظر_نباش  #خودت  #هدف  #انگیزه 
 • #لیون_مگ  افرادی که به موفقیت و حتی کوچکترین هدفشون هم رسیده باشن و تنها باشن، میفهمم این جمله چقدر واقعیت داره و باید افتخار کرد که خودمون برای خودمون دست میزنیم و تشویق میکنیم چون ارزش هدف و موقعیتی که هستیم رو میدونیم. وابسه به کسی نباش، وابسه به راه و هدفت باش...@lionmag.ir #منتظر_نباش  #خودت  #هدف  #انگیزه 

  • 0
  • 0
  • 1 hour ago
 • @mahdeghazal1 hour ago
 • Amol
 • 👈وقتی به فرزند خود می گویید : دیگه نبینم این کارو میکنی یعنی این کار را دور از چشم من انجام بده بایستی بصورت شفاف با کودک صحبت کرد و خواسته خود را دقیق بیان کنید..#کودک  #بازی  #شادی  #آمل  #مهد_غزال  #مهد_کودک  #یک_سال  #شیرخوار  #نوپا  #نوباوه  #شش_سال  #پنج_سال  #عشق  #مازندران  #نفس  #زندگی  #شور  #انگیزه  #چهار_ستاره  #نقاشی  #navite  #bairm  #baby  #play  #love  #child  #kindegrarten  #iran  #smile  @mahdeghazal #مهد_کودک_و_آمادگی_چهار_ستاره_غزال 
 • 👈وقتی به فرزند خود می گویید : دیگه نبینم این کارو میکنی یعنی این کار را دور از چشم من انجام بده بایستی بصورت شفاف با کودک صحبت کرد و خواسته خود را دقیق بیان کنید..#کودک  #بازی  #شادی  #آمل  #مهد_غزال  #مهد_کودک  #یک_سال  #شیرخوار  #نوپا  #نوباوه  #شش_سال  #پنج_سال  #عشق  #مازندران  #نفس  #زندگی  #شور  #انگیزه  #چهار_ستاره  #نقاشی  #navite  #bairm  #baby  #play  #love  #child  #kindegrarten  #iran  #smile  @mahdeghazal #مهد_کودک_و_آمادگی_چهار_ستاره_غزال 

  • 26
  • 0
  • 1 hour ago
 • @khane.glass.amol1 hour ago
 • آمل
 • آمل خیابان هراز بین آفتاب 24 و 26 کافی‌نت تیام جواد لطفی 09119182891 امیرحسین مهربان 09363376888#خانه_موبایل_آمل #خانه_گلس_آمل #آمل  #انگیزه  #تکنولوژی_فکر  #موبایل  #ترفندموبایلی  #تکنولوژی  #محمودآباد  #بابلسر  #بابل  #ساری  # #آملیها  #آملی  #آمل_زیبا  #آملی_ها  #مازندران  #مازندرانی #موبایل #موبایل_فروشی #قاب_گوشی #amol  #amoli #سامسونگ_گلکسی  #گلس  #گلس_فول  #ال_جي  #نوکیا  #apple  #آمل_شهر_آرش_کمانگیر  #آمل_همشهری  #آملیها 
 • @khane.mobile.amol1 hour ago
 • آمل
 • آمل خیابان هراز بین آفتاب 24 و 26 کافی‌نت تیام جواد لطفی 09119182891 امیرحسین مهربان 09363376888#خانه_موبایل_آمل #خانه_گلس_آمل #آمل  #انگیزه  #تکنولوژی_فکر  #موبایل  #ترفندموبایلی  #تکنولوژی  #محمودآباد  #بابلسر  #بابل  #ساری  # #آملیها  #آملی  #آمل_زیبا  #آملی_ها  #مازندران  #مازندرانی #موبایل #موبایل_فروشی #قاب_گوشی #amol  #amoli #سامسونگ_گلکسی  #گلس  #گلس_فول  #ال_جي  #نوکیا  #apple  #آمل_شهر_آرش_کمانگیر  #آمل_همشهری  #آملیها 
 • @secretscine1 hour ago
 • . خلاصه فیلم یک خانواده خوشحال و سرحال به شهر زادگاهشان برمیگردند تا با دوستان قدیمی دیدار کنند و چند روزی را در آنجا سپری کنند ولی از بخت بد آنها مشکلات و ماجراهای خنده داری گریبان گیرشان می شود… . 🔻 ‌‌‌‌‌‌‌ . . .@secretscine  . . . .🙏ممنون بابت لایکهاتون🙏 🆘دوستان لطفا از پیج حمایت کنید و به دوستاتون معرفی کنید 🆘 ☑️کامنت بزارید،نظر بدید،خودتون و بقیه رو به چالش بکشید.☑️ . . .🆔@secretscine  . . . .#movies #moviestar #sinemapg  #instagood #filmuz #action #انیمیشن_جدید  #انیمیشن  #سریال  #آرامش #فیلم_دانلود #تلوزیون #هالیوود  #عاشقانه #فیلم_عاشقانه #رومانتیک #کمدی #اکشن  #دانلود_فیلم_جدید #انگیزه  #دانلود_فیلم_ترسناک  #زیرنویس #ایرانی  #سینمایی #خارجی #فیلم_اکشن  #رازهای_سینما 
 • . خلاصه فیلم یک خانواده خوشحال و سرحال به شهر زادگاهشان برمیگردند تا با دوستان قدیمی دیدار کنند و چند روزی را در آنجا سپری کنند ولی از بخت بد آنها مشکلات و ماجراهای خنده داری گریبان گیرشان می شود… . 🔻 ‌‌‌‌‌‌‌ . . .@secretscine  . . . .🙏ممنون بابت لایکهاتون🙏 🆘دوستان لطفا از پیج حمایت کنید و به دوستاتون معرفی کنید 🆘 ☑️کامنت بزارید،نظر بدید،خودتون و بقیه رو به چالش بکشید.☑️ . . .🆔@secretscine  . . . .#movies #moviestar #sinemapg  #instagood #filmuz #action #انیمیشن_جدید  #انیمیشن  #سریال  #آرامش #فیلم_دانلود #تلوزیون #هالیوود  #عاشقانه #فیلم_عاشقانه #رومانتیک #کمدی #اکشن  #دانلود_فیلم_جدید #انگیزه  #دانلود_فیلم_ترسناک  #زیرنویس #ایرانی  #سینمایی #خارجی #فیلم_اکشن  #رازهای_سینما 

  • 190
  • 27
  • 1 hour ago
 • @moradidiet1 hour ago
 • 🌼 ✅ توصیه نشریه پزشکی JAMA: نوشیدن آب بیشتر و کاهش عفونت های ادراری راجعه زنان تا ۵۰٪ !!! ✔️ تازه ترین مطالعات چاپ شده در نشریه پزشکی JAMA حاکی از آن است که مصرف آب کافی ( روزانه ۱.۵ لیتر یا بیشتر ) میتواند سبب کاهش عفونت های مثانه ( سیستیت ) راجعه تقریبا تا ۵۰٪ در زنان با سنین پیش از سن یائسگی شود. ✔️ محققان بر این باورند که بهتر است پزشکان هنگام مشاوره در ویزیت های معمول به زنان با سیستیت راجعه در مورد میزان مصرف مایعات روزانه سوال کنند و آنها را به دریافت بیشتر آب تشویق کنند، مخصوصا افرادی که کمتر از ۱.۵ لیتر در روز مایعات مصرف می کنند. ✔️ افزایش مصرف آب میتواند بعنوان یک راهکار درمانی ارزان قیمت در کاهش عفونت های ادراری مدنظر قرار بگیرد و نیز سبب کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها شود و کمک به کنترل مقاومت آنتی بیوتیکی کند. ✅ Thomas M. Hooton, et al. JAMA Internal Medicine October 2018. از کانال تلگرامی دکتر مهدی شاهمیرانی 🌼🌼برای دریافت رژیم دایرکت دهید فاطمه مرادی/کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی#رژیم  #لاغری  #رژیم_درمانی  #ورزش  #سلامتی  #لاغری_شکم  #چاقی_صورت  #هوازی  #فیتنس  #بیماری  #فاطمه_مرادی  #رژیم_اصولی #رژیم  #لاغری  #رژیم_درمانی  #ورزش  #سلامتی  #لاغری_شکم  #چاقی_صورت  #هوازی  #فیتنس  #بیماری  #فاطمه_مرادی  #رژیم_اصولی  #رژیم_درمانی_کاری_کاملا_تخصصی_و_در_حیطه_وظایف_متخصصین_تغذیه_است  #تغذیه #اصفهان  #بوشهر  #زندگی  #زیبا  #اندام  #چربی  #چربی_سوزی  #بارداری  #شیردهی  #انگیزه  #باروری  #چاق #دیابت  #چربی  #کربو  #کتوژنیک  #گلیسمیک  #بارداری  #فیتنس 
 • 🌼 ✅ توصیه نشریه پزشکی JAMA: نوشیدن آب بیشتر و کاهش عفونت های ادراری راجعه زنان تا ۵۰٪ !!! ✔️ تازه ترین مطالعات چاپ شده در نشریه پزشکی JAMA حاکی از آن است که مصرف آب کافی ( روزانه ۱.۵ لیتر یا بیشتر ) میتواند سبب کاهش عفونت های مثانه ( سیستیت ) راجعه تقریبا تا ۵۰٪ در زنان با سنین پیش از سن یائسگی شود. ✔️ محققان بر این باورند که بهتر است پزشکان هنگام مشاوره در ویزیت های معمول به زنان با سیستیت راجعه در مورد میزان مصرف مایعات روزانه سوال کنند و آنها را به دریافت بیشتر آب تشویق کنند، مخصوصا افرادی که کمتر از ۱.۵ لیتر در روز مایعات مصرف می کنند. ✔️ افزایش مصرف آب میتواند بعنوان یک راهکار درمانی ارزان قیمت در کاهش عفونت های ادراری مدنظر قرار بگیرد و نیز سبب کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها شود و کمک به کنترل مقاومت آنتی بیوتیکی کند. ✅ Thomas M. Hooton, et al. JAMA Internal Medicine October 2018. از کانال تلگرامی دکتر مهدی شاهمیرانی 🌼🌼برای دریافت رژیم دایرکت دهید فاطمه مرادی/کارشناسی ارشد تغذیه و رژیم درمانی#رژیم  #لاغری  #رژیم_درمانی  #ورزش  #سلامتی  #لاغری_شکم  #چاقی_صورت  #هوازی  #فیتنس  #بیماری  #فاطمه_مرادی  #رژیم_اصولی #رژیم  #لاغری  #رژیم_درمانی  #ورزش  #سلامتی  #لاغری_شکم  #چاقی_صورت  #هوازی  #فیتنس  #بیماری  #فاطمه_مرادی  #رژیم_اصولی  #رژیم_درمانی_کاری_کاملا_تخصصی_و_در_حیطه_وظایف_متخصصین_تغذیه_است  #تغذیه #اصفهان  #بوشهر  #زندگی  #زیبا  #اندام  #چربی  #چربی_سوزی  #بارداری  #شیردهی  #انگیزه  #باروری  #چاق #دیابت  #چربی  #کربو  #کتوژنیک  #گلیسمیک  #بارداری  #فیتنس 

  • 96
  • 0
  • 1 hour ago
 • @movafaghiat_artemis1 hour ago
 • نیچه میگه هرکسی که چرایی برای زندگیش داره با هرچگونگی خواهد ساخت.. چرا، دلیلی است برای زنده بودن.. دلیلی برای نفس کشیدن،لذت بردن و زندگی کردن... چرا، امید نیست که تا یه مقداری از مسیر زندگی رو باهات باشه.. چرا، انگیزه نیست که بعد از یه مدت از بین بره.. هدفی برای زندگیت تعیین کن... بعد از خودت بپرس چرا من باید به این هدف برسم؟؟ بپرس چرا اصلا این هدف رو انتخاب میکنم؟؟ لابه لای جواب همین سوالات (چرا)ی تو نهفته است.. علتش رو بدون و بهش آگاه باش چون رو انتخاب های تو در آینده تاثیر میگذارن#angizesh  #angizeshiii #  #talashe  #emroz  #tejarate  #zendegi  #ertebat  #lezat  #tafakor  #ayande  #انگیزه  #موفقیت #شخصی  #خودساخته  #لذت  #تجربه  #تلاش  #قدرت  #آینده  #روانشناسی  #زندگی  #توانستن  #خواستن  #پشتکار #صمیمت  #تغییر  #سخت  #زیبایی  #آرتمیس 
 • نیچه میگه هرکسی که چرایی برای زندگیش داره با هرچگونگی خواهد ساخت.. چرا، دلیلی است برای زنده بودن.. دلیلی برای نفس کشیدن،لذت بردن و زندگی کردن... چرا، امید نیست که تا یه مقداری از مسیر زندگی رو باهات باشه.. چرا، انگیزه نیست که بعد از یه مدت از بین بره.. هدفی برای زندگیت تعیین کن... بعد از خودت بپرس چرا من باید به این هدف برسم؟؟ بپرس چرا اصلا این هدف رو انتخاب میکنم؟؟ لابه لای جواب همین سوالات (چرا)ی تو نهفته است.. علتش رو بدون و بهش آگاه باش چون رو انتخاب های تو در آینده تاثیر میگذارن#angizesh  #angizeshiii #  #talashe  #emroz  #tejarate  #zendegi  #ertebat  #lezat  #tafakor  #ayande  #انگیزه  #موفقیت #شخصی  #خودساخته  #لذت  #تجربه  #تلاش  #قدرت  #آینده  #روانشناسی  #زندگی  #توانستن  #خواستن  #پشتکار #صمیمت  #تغییر  #سخت  #زیبایی  #آرتمیس 

  • 1
  • 0
  • 1 hour ago
 • @fatemeh22_9982 hours ago
 • تاجایی که من میدونم اکثرافرادی که پزشکی قبول میشن بعدازورودبه دانشگاه وزمانیکه یک ترمک😅 محسوب میشن اونجابرای اولین بار با کلاسای #تشریح_جسد  مواجه میشن واون حس وحال تجربه میکنند،روبروشدن باجسدی که سالهابافِرمالین معطرش کردندوحالاتوبایداون بوی زننده ووحشتناک تحمل کنی وجزب جزبدنیوکه اونقدرتیکه پاره ودست به دست شده رو بگیری دستت ومثل بقیه موشکوفانه تجزیه وتحلیلش کنی تا دستت بیاد چی ب چیه؟این هنوزاول راهه پزشکیه ومیشه گفت یکی ازساده ترین مراحل#پزشکی ❤ ،پزشکی رشته ایه که هرچی گام به گام بیشتروارد این رشته میشی باعجایب وسختیای بیشتری روبرومیشی،نمیخوام طوری صحبت کنم که انگارخودم به دل این ماجراواردشدم نه!منم یک کنکوریم دقیقا مثل شمایک#کنکوری  که تمام فکر و ذکرش شده پزشکی وبه هیچ چیزدیگه ای نمیتونه فکرکنه امامیخوام دوستانه یه حرفی بهتون بزنم، هدفتون هرچی که هست قبل از اینکه برای بدست اوردنش تلاش کنید وسختی بکشید،برید راجبش تحقیق کنیدباهمه ی خوب وبد اون رشته آشنا بشید، صرفا از روی علاقه ی بچگی یاپرستیژبالای کاریش و اینکه میشه باهاش پُزداد انتخابش نکنید،لطفا لطفا لطفا قبل از#انتخاب  کردن حتما تحقیق کنیداڪثر اوقات اون چیزی که ماازبیرون راجب یه رشته یا حرفه میشنویمومیبینیم باواقعیت ماجرازمین تا آسمون فرق میکنه چه بسا داریم افراد زیادی که باتحمل وعبور کردن از کلی سختی وبدبختی وقتی به اون خواستشون رسیدن متوجه شدن واقعیت کلی با تصورات شیرینشون فرق میکنه،خودِمن قبلافقط میگفتم دندون امابعدازیه مدت همه روح وروانم شد پزشکی باخودم گفتم نکنه اینم یه علاقه ی مدت دار باشه وبعداز یه مدت تغییرکنه پس رفتم وراجب هردوتارشته تحقیق کردم بعدتصمیم گرفتم ★حالا دیگه مطمئنم و میدونم قراره برای چی بجنگم★ حتی برای اطمینان بیشتر از انتخابم واینکه بدونم ایا توواقعیت هم میتونم اون چیزایی که خوندمو شنیدمو تحمل کنم یانه؟فیلم انواع جراحیای سخت و وحشتناک یا به اصطلاح خودمون تهوع اور بارها دانلود کردم و دیدم میدونین ک خیلیا نمیتونن این صحنه هارو تحمل کنندوباز برای قطعی شدن تصمیمم رفتم کلاسای#تشریح_جسد  که بدونم تو واقعیت ظرفیت این موقعیتهارو دارم یان؟ اونجابود که فهمیدم تصمیمم ی تصمیم عاقلانس ن احساسی و هیجانی که از روی جو موجود تو جامعه گرفته باشم ،،دوباره ازتون خواهش میکنم قبل از انتخاب حتما تحقیق کنید نمیگم فقط پزشکی چ بسیار افرادی که توزمینه های مختلف ورود کردند ولی انصراف دادند دلم نمیخواد#تو  یکی از اون انصرافیا باشی . ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ با احترام#فاطمه_علیانی #مشاوره #انگیزه #تحقیق # ‌انتخاب#هدف #تلاش #موفقیت 
 • تاجایی که من میدونم اکثرافرادی که پزشکی قبول میشن بعدازورودبه دانشگاه وزمانیکه یک ترمک😅 محسوب میشن اونجابرای اولین بار با کلاسای #تشریح_جسد  مواجه میشن واون حس وحال تجربه میکنند،روبروشدن باجسدی که سالهابافِرمالین معطرش کردندوحالاتوبایداون بوی زننده ووحشتناک تحمل کنی وجزب جزبدنیوکه اونقدرتیکه پاره ودست به دست شده رو بگیری دستت ومثل بقیه موشکوفانه تجزیه وتحلیلش کنی تا دستت بیاد چی ب چیه؟این هنوزاول راهه پزشکیه ومیشه گفت یکی ازساده ترین مراحل#پزشکی ❤ ،پزشکی رشته ایه که هرچی گام به گام بیشتروارد این رشته میشی باعجایب وسختیای بیشتری روبرومیشی،نمیخوام طوری صحبت کنم که انگارخودم به دل این ماجراواردشدم نه!منم یک کنکوریم دقیقا مثل شمایک#کنکوری  که تمام فکر و ذکرش شده پزشکی وبه هیچ چیزدیگه ای نمیتونه فکرکنه امامیخوام دوستانه یه حرفی بهتون بزنم، هدفتون هرچی که هست قبل از اینکه برای بدست اوردنش تلاش کنید وسختی بکشید،برید راجبش تحقیق کنیدباهمه ی خوب وبد اون رشته آشنا بشید، صرفا از روی علاقه ی بچگی یاپرستیژبالای کاریش و اینکه میشه باهاش پُزداد انتخابش نکنید،لطفا لطفا لطفا قبل از#انتخاب  کردن حتما تحقیق کنیداڪثر اوقات اون چیزی که ماازبیرون راجب یه رشته یا حرفه میشنویمومیبینیم باواقعیت ماجرازمین تا آسمون فرق میکنه چه بسا داریم افراد زیادی که باتحمل وعبور کردن از کلی سختی وبدبختی وقتی به اون خواستشون رسیدن متوجه شدن واقعیت کلی با تصورات شیرینشون فرق میکنه،خودِمن قبلافقط میگفتم دندون امابعدازیه مدت همه روح وروانم شد پزشکی باخودم گفتم نکنه اینم یه علاقه ی مدت دار باشه وبعداز یه مدت تغییرکنه پس رفتم وراجب هردوتارشته تحقیق کردم بعدتصمیم گرفتم ★حالا دیگه مطمئنم و میدونم قراره برای چی بجنگم★ حتی برای اطمینان بیشتر از انتخابم واینکه بدونم ایا توواقعیت هم میتونم اون چیزایی که خوندمو شنیدمو تحمل کنم یانه؟فیلم انواع جراحیای سخت و وحشتناک یا به اصطلاح خودمون تهوع اور بارها دانلود کردم و دیدم میدونین ک خیلیا نمیتونن این صحنه هارو تحمل کنندوباز برای قطعی شدن تصمیمم رفتم کلاسای#تشریح_جسد  که بدونم تو واقعیت ظرفیت این موقعیتهارو دارم یان؟ اونجابود که فهمیدم تصمیمم ی تصمیم عاقلانس ن احساسی و هیجانی که از روی جو موجود تو جامعه گرفته باشم ،،دوباره ازتون خواهش میکنم قبل از انتخاب حتما تحقیق کنید نمیگم فقط پزشکی چ بسیار افرادی که توزمینه های مختلف ورود کردند ولی انصراف دادند دلم نمیخواد#تو  یکی از اون انصرافیا باشی . ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ با احترام#فاطمه_علیانی #مشاوره #انگیزه #تحقیق # ‌انتخاب#هدف #تلاش #موفقیت 

  • 313
  • 9
  • 2 hours ago
 • @dar_masir_moafaghiyat4 hours ago
 • بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر❤️ خداوندا ❤️خدای مهربانم ❤️هرروزم را که برایم عید است و تو با مهربانی بر من عیدانه می بخشی را سپاسگزارم‌. سپاسگزارم که هرروزم ، عید و عیدهایم را روز جشن و شادی می گردانی. سپاسگزارم 🙏 پروردگارا❤️ پروردگار مهربانم ❤️بخت و اقبال نیکم ، سعادت و خوشبختیم را که در اختیارم نهادی تا زیبا رقم بزنم ، صمیمانه سپاسگزارم 🙏 خداوندا❤️خداوند مهربانم ❤️ روزها، ماهها و سالهای زیبا را که نشان از گذر زیبای لحظه ها در فراوانی و‌عشق را بر من می آموزند و یادآور رحمت و مهربانیت می شوند که مخلوق من هرلحظه می تواند لحظه تحول نیک تو باشد‌ ، من با آغوشی باز پذیرای تو آفریده ام هستم را از اعماق وجودم دوست دارم و سپاسگزارت هستم. الهه هستیم❤️ خوش بادم ❤️ تحولهایم آذین با عشق ناب تو باشکوه خدایم❤️ باشد. آمین یا رب العالمین 🙏 خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم 🙏🙏🙏 الهام_حاجی_لو سلام❤️ روزتون شاد و پربرکت❤️ مملو از عشق و فراوانی❤️ .#خدایاسپاس_تورا  آیدی اینستا و تلگرام👇👇👇@dar_masir_moafaghiyat #جول_اوستین #آنتونی_رابینز #برایان_تریسی #استیو_جابز #دارن_هاردی #عباسمنش #ماهان_تیموری #امیرشریفی #قانون_جذب_ثروت #آزمندیان #محمود_معظمی #ایلان_ماسک #داریوش_فرهنگ #دکتر_انوشه #دکتر_هلاکویی #دکتر_احمد_حلت #دکتر_حسابی #دکتر_الهی_قمشه_ای #نیک_ویچیچ #راندابرن #قانون_جذب #کائنات #باور #انگیزه #تلاش #پشتکار #موفقیت  #ثروت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#dar_masir_moafaghiyat 
 • بنام خداوند بخشنده و بخشایشگر❤️ خداوندا ❤️خدای مهربانم ❤️هرروزم را که برایم عید است و تو با مهربانی بر من عیدانه می بخشی را سپاسگزارم‌. سپاسگزارم که هرروزم ، عید و عیدهایم را روز جشن و شادی می گردانی. سپاسگزارم 🙏 پروردگارا❤️ پروردگار مهربانم ❤️بخت و اقبال نیکم ، سعادت و خوشبختیم را که در اختیارم نهادی تا زیبا رقم بزنم ، صمیمانه سپاسگزارم 🙏 خداوندا❤️خداوند مهربانم ❤️ روزها، ماهها و سالهای زیبا را که نشان از گذر زیبای لحظه ها در فراوانی و‌عشق را بر من می آموزند و یادآور رحمت و مهربانیت می شوند که مخلوق من هرلحظه می تواند لحظه تحول نیک تو باشد‌ ، من با آغوشی باز پذیرای تو آفریده ام هستم را از اعماق وجودم دوست دارم و سپاسگزارت هستم. الهه هستیم❤️ خوش بادم ❤️ تحولهایم آذین با عشق ناب تو باشکوه خدایم❤️ باشد. آمین یا رب العالمین 🙏 خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم. خدایا سپاسگزارم 🙏🙏🙏 الهام_حاجی_لو سلام❤️ روزتون شاد و پربرکت❤️ مملو از عشق و فراوانی❤️ .#خدایاسپاس_تورا  آیدی اینستا و تلگرام👇👇👇@dar_masir_moafaghiyat #جول_اوستین #آنتونی_رابینز #برایان_تریسی #استیو_جابز #دارن_هاردی #عباسمنش #ماهان_تیموری #امیرشریفی #قانون_جذب_ثروت #آزمندیان #محمود_معظمی #ایلان_ماسک #داریوش_فرهنگ #دکتر_انوشه #دکتر_هلاکویی #دکتر_احمد_حلت #دکتر_حسابی #دکتر_الهی_قمشه_ای #نیک_ویچیچ #راندابرن #قانون_جذب #کائنات #باور #انگیزه #تلاش #پشتکار #موفقیت  #ثروت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#dar_masir_moafaghiyat 

  • 49
  • 4
  • 4 hours ago
 • @movafaghiatvashadkami5 days ago
 • . ✔ فقط به خودتان و توانایی هایتان ایمان داشته باشید در اینصورت هفتاد درصد راه را رفته اید . . . ------ موفقیت ✔ شادکامی ------ .#استیو_جابز  #چارلی_چاپلین  #انگیزه  #راک  #پول  #دانلود  #آپلود  #دارن_هاردى  #آنتونی_رابینز  #جول_اوستین  #جاوید  #انگیزشی  #موفقیت  #ثروت  #بیل_گیتس  #جف_بزوس  #برایان_تریسی  #قانون_جذب  #ایران  #احمد_حلت  #امیر_شریفی  #انرژی_مثبت  #ثروتمندی  #اراده  #موفق  #حورایی  #کائنات  #مغز  #عباسمنش 
 • . ✔ فقط به خودتان و توانایی هایتان ایمان داشته باشید در اینصورت هفتاد درصد راه را رفته اید . . . ------ موفقیت ✔ شادکامی ------ .#استیو_جابز  #چارلی_چاپلین  #انگیزه  #راک  #پول  #دانلود  #آپلود  #دارن_هاردى  #آنتونی_رابینز  #جول_اوستین  #جاوید  #انگیزشی  #موفقیت  #ثروت  #بیل_گیتس  #جف_بزوس  #برایان_تریسی  #قانون_جذب  #ایران  #احمد_حلت  #امیر_شریفی  #انرژی_مثبت  #ثروتمندی  #اراده  #موفق  #حورایی  #کائنات  #مغز  #عباسمنش 

  • 89
  • 2
  • 5 days ago