#شکلات_فلینگ_موز

38 Instagram Posts


Top Instagram Posts

 • @ayda_maryam1 month ago
 • دختر جان جانانم! روز تولدت رسیده که باز به تو هدیه بدهم! هدیه من عشق و محبت است نثار خوبی‌هات. روز آغاز زیستن مبارک. دخترکم اصرار داشت خودش رنگ آمیزی کنه وبزنم به کیک نتیجش این شد😍😍#کیک_تولد #کیک_شکلاتی #کیک_کاکایویی #کیک_خامه_جزئیات_فوندانت #کیک_ساده #کیک_دخترونه #کیک_بستنی  #کیک_دخترونه_صورتی #کیک_ساده #فلینگ_موز_گردو_شکلات_چیپسی_خامه #تاپر_دخترونه #تاپر #کیک_خاص  #شکلات_فلینگ_موز #کیک_خونگی #بستک #خودمونی #زنگارد_گودگز_فتویه_انوه_فاریاب_جناح_کوخرد_هرنگ 
 • دختر جان جانانم! روز تولدت رسیده که باز به تو هدیه بدهم! هدیه من عشق و محبت است نثار خوبی‌هات. روز آغاز زیستن مبارک. دخترکم اصرار داشت خودش رنگ آمیزی کنه وبزنم به کیک نتیجش این شد😍😍#کیک_تولد #کیک_شکلاتی #کیک_کاکایویی #کیک_خامه_جزئیات_فوندانت #کیک_ساده #کیک_دخترونه #کیک_بستنی  #کیک_دخترونه_صورتی #کیک_ساده #فلینگ_موز_گردو_شکلات_چیپسی_خامه #تاپر_دخترونه #تاپر #کیک_خاص  #شکلات_فلینگ_موز #کیک_خونگی #بستک #خودمونی #زنگارد_گودگز_فتویه_انوه_فاریاب_جناح_کوخرد_هرنگ 

  • 229
  • 28
  • 1 month ago

  Recent Instagram Posts

 • @ayda_maryam2 weeks ago
 • Zangard, Hormozgan, Iran
 • فول فول شکلاتی#کیک_سالگرد_ازدواج  #کیک_سالگرد  #فول_شکلاتی #کیک_شکلاتی_خونگی  #کیک_شکلاتی #خامه_نوتلا #فول_شکلات  #کیک_کاکایویی #گاناش #کیک_ساده #شکلات_فلینگ_موز #کیک_خونگی #دهنگ  #دهنگ_عالی_کندی_ایلود_سیداحمدی_شرفویه_بریز_بندرلنگه_درگهان_قشم_رمكان_جزیره_كيش_بندرعباس_کنگ_آبادان  #بستک #خودمونی #دورهمی #زنگارد #زنگارد #کیک_خونگی_کیک_خونگی_بندرعباس #زنگارد_گودگز_فتویه_انوه_فاریاب_جناح_کوخرد_هرنگ  ممنون از اعتمادتون😊😊