#فافا_پز

261 Instagram Posts


Top Instagram Posts

 • @shatootonline1 month ago
 • سفارشی حلوا شیر زعفرونی مخصوص شاتوت لطیف و براق و کشدارو خوشمزه 😍😍😍 خلاصه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی حلوا شیر زعفرونی مخصوص شاتوت لطیف و براق و کشدارو خوشمزه 😍😍😍 خلاصه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 215
  • 1
  • 1 month ago
 • @shatootonline10 months ago
 • هزارلا جانم سفارش مشتری میتونید از این خمیر بگیرید و توخونه هاتون شیرینیهای خوشمزه مث ناپلئونی ,زبان,پاپیونی و ...درست کنیدو لذت ببرید . سفارش پذیرفته میشود#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #گل  #شیرینی_خشک  #شیرینی_پاپیون  #شیرینی_زبان  #خمیر_هزار_لا #شیرینی_خامه_ای  #شیرینی_ناپلئونی  #شیرینی_قیفی #نون_قیفی  #شیرینی_والوان  #توت_فرنگی  #خامه  #بیارم_ناپلئونی_ر ِ#خمیر_هزارلا  #پسته #ژله_بستنی #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • Recent Instagram Posts

 • @shatootonline3 days ago
 • سفارش مشتری های همیشگی قطعا یکبار که امتحان کنید مشتری میشید😉 یک کیلو کالباس گوشت . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر #سوسیس_هات_داگ  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline1 week ago
 • تر حلوا نخودچی ................... نویسید کـه جز خون خبری نیست کـه نیست بـه تن این همه ی سردار سری نیست کـه نیست بنویسید کـه خورشید بـه گودال افتاد و پس از شام غریبان سحری نیست کـه نیست آتش از بال و پر سوخته جان می‌گیرد زیر خاکستر مـا بال و پری نیست کـه نیست طاعات و عباداتتون قبول و حاجت دلتوت روا . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #تر_حلوا_نخودچی  #حلوا_دو_آرد #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • تر حلوا نخودچی ................... نویسید کـه جز خون خبری نیست کـه نیست بـه تن این همه ی سردار سری نیست کـه نیست بنویسید کـه خورشید بـه گودال افتاد و پس از شام غریبان سحری نیست کـه نیست آتش از بال و پر سوخته جان می‌گیرد زیر خاکستر مـا بال و پری نیست کـه نیست طاعات و عباداتتون قبول و حاجت دلتوت روا . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #تر_حلوا_نخودچی  #حلوا_دو_آرد #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 114
  • 0
  • 1 week ago
 • @shatootonline1 week ago
 • سفارشی کیک برانیز جذابو خوشمزه 😍😍 لایه زیری نسبتا خشک و منسجم لایه رویی تردو کرانجی و لایه میانی نرم که قشنگ شکلات مذابش حس میشه 😍 . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_عصرونه #کیک_برانیز  #browniecake  #اسلایس  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی کیک برانیز جذابو خوشمزه 😍😍 لایه زیری نسبتا خشک و منسجم لایه رویی تردو کرانجی و لایه میانی نرم که قشنگ شکلات مذابش حس میشه 😍 . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_عصرونه #کیک_برانیز  #browniecake  #اسلایس  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 116
  • 0
  • 1 week ago
 • @shatootonline1 week ago
 • تا سه نشه بازی نشه 😅 اینم از سومین کهکشانیمون یکو نیم کیلوییشو زدم دوونیمشم زدم اینم سه و نیم کیلوییش بود همت کنید چهارو نیمشم بزنم 😅😅 تشریف بردن خانببین کهکشانمون . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سوپرایز  #کیک_آبرنگی #کیک_کهکشانی  #کیک_کهکشان #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • تا سه نشه بازی نشه 😅 اینم از سومین کهکشانیمون یکو نیم کیلوییشو زدم دوونیمشم زدم اینم سه و نیم کیلوییش بود همت کنید چهارو نیمشم بزنم 😅😅 تشریف بردن خانببین کهکشانمون . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سوپرایز  #کیک_آبرنگی #کیک_کهکشانی  #کیک_کهکشان #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 114
  • 0
  • 1 week ago
 • @shatootonline2 weeks ago
 • سفارشی کیک خامه ای با تزیین فوندانت برای اقا شنتیا که به مسابقات جهانی آی مت راه یافتن 😍😍 زیر کیک اشتباه نوشته بودم نهایی که بعد عکس گرفتن اصلاح کردم ☹ . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #i_maths  #کیک_کهکشان #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی کیک خامه ای با تزیین فوندانت برای اقا شنتیا که به مسابقات جهانی آی مت راه یافتن 😍😍 زیر کیک اشتباه نوشته بودم نهایی که بعد عکس گرفتن اصلاح کردم ☹ . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #i_maths  #کیک_کهکشان #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 125
  • 10
  • 2 weeks ago
 • @shatootonline2 weeks ago
 • و پنجشنبه می آید... که یادمان بیاورد... کسی بود که فکرش را نمی کردیم یک روز نباشد...! ........... سفارشی کیک حلوا شاتوت مناسب مجالس روضه و ختم و ... . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #حلوا_آرد_گندم  #کیک_حلوا #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • و پنجشنبه می آید... که یادمان بیاورد... کسی بود که فکرش را نمی کردیم یک روز نباشد...! ........... سفارشی کیک حلوا شاتوت مناسب مجالس روضه و ختم و ... . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #حلوا_آرد_گندم  #کیک_حلوا #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 108
  • 0
  • 2 weeks ago
 • @shatootonline2 weeks ago
 • سفارشی حلوا شیر زعفرونی مخصوص شاتوت لطیف و براق و کشدارو خوشمزه 😍😍😍 خلاصه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی حلوا شیر زعفرونی مخصوص شاتوت لطیف و براق و کشدارو خوشمزه 😍😍😍 خلاصه که رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #حلوا_قالبی  #حلوا_مجلسی  #حلوا_شیر_زعغرونی  #حلوا_شیر_زعفرونی_شاتوت #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 104
  • 0
  • 2 weeks ago
 • @shatootonline2 weeks ago
 • سفارشات سوسیس و کالباس شاتوت کالباس ساده و سوسیس هات داگ . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر #سوسیس_هات_داگ  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline2 weeks ago
 • سفارشی کیک خامه ای با تزیین فوندانت گفتن ارتفاعش کم باشه زرد هم باشه یکمم زنبور داشته باشه و کم فوندانت باشه چون میخاستن بی مناسبت میل کنن 😍 که نتیجه شد این . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای #کیک_زنبور  #کیک_تولد  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی کیک خامه ای با تزیین فوندانت گفتن ارتفاعش کم باشه زرد هم باشه یکمم زنبور داشته باشه و کم فوندانت باشه چون میخاستن بی مناسبت میل کنن 😍 که نتیجه شد این . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای #کیک_زنبور  #کیک_تولد  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 132
  • 2
  • 2 weeks ago
 • @shatootonline3 weeks ago
 • اینم رونمایی از کیک روسی شاتوت 😍 ایشون کیک Strawberry lavender cheesecake فوق العاده خوشمزه و خاص با طعمی متفاوت دیگه وقتش نرسیده جای کیکای تولد با فیلینگ موزو گردو طعم های خاص و جدیدترهم امتحان کنید? پیشنهاد میکنم از دست ندید این خوشمزه هارو . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_روسی  #cake_rose  #کیک_خاص  #اسپونچ_کارامل #Strawberry_  lavender_cheese_cake #strawberry #lavender #cheese_cake  #strawberry_sponge_cake  #strawberry_custard #Strawberry_lavender_ganache #strawberry_cheese_cake #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • اینم رونمایی از کیک روسی شاتوت 😍 ایشون کیک Strawberry lavender cheesecake فوق العاده خوشمزه و خاص با طعمی متفاوت دیگه وقتش نرسیده جای کیکای تولد با فیلینگ موزو گردو طعم های خاص و جدیدترهم امتحان کنید? پیشنهاد میکنم از دست ندید این خوشمزه هارو . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_روسی  #cake_rose  #کیک_خاص  #اسپونچ_کارامل #Strawberry_  lavender_cheese_cake #strawberry #lavender #cheese_cake  #strawberry_sponge_cake  #strawberry_custard #Strawberry_lavender_ganache #strawberry_cheese_cake #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 124
  • 2
  • 3 weeks ago
 • @shatootonline3 weeks ago
 • اینم رونمایی از کیک روسی شاتوت 😍 ایشون کیک کارامل اناری هستن caramel pomegranate cake فوق العاده خوشمزه و خاص با طعمی متفاوت دیگه وقتش نرسیده جای کیکای تولد با فیلینگ موزو گردو طعم های خاص و جدیدترهم امتحان کنید? پیشنهاد میکنم از دست ندید این خوشمزه هارو . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_روسی  #cake_rose  #کیک_خاص  #اسپونچ_کارامل  #anar_jam  #caramel_pomegranate  #caramel_pomegranate_cake #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • اینم رونمایی از کیک روسی شاتوت 😍 ایشون کیک کارامل اناری هستن caramel pomegranate cake فوق العاده خوشمزه و خاص با طعمی متفاوت دیگه وقتش نرسیده جای کیکای تولد با فیلینگ موزو گردو طعم های خاص و جدیدترهم امتحان کنید? پیشنهاد میکنم از دست ندید این خوشمزه هارو . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_روسی  #cake_rose  #کیک_خاص  #اسپونچ_کارامل  #anar_jam  #caramel_pomegranate  #caramel_pomegranate_cake #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 124
  • 2
  • 3 weeks ago
 • @shatootonline3 weeks ago
 • سفارشی نخودچی,برنجی ایندفه دیگه تشریف بردن مازندران 😍 ینی از عطرو طعم برنجی ها هرچیییی بگممم کم گفتممم . . . .. .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_تولد  #شیرینی_آلمانی  #شیرینی_خشک  #شیرینی_نخودچی  #شیرینی_برنجی  #شیرینی_مشهدی #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
  • 291
  • 0
  • 3 weeks ago
 • @shatootonline3 weeks ago
 • سفارشی کیک خامه ای چون که یه کیک ساده میخاستن ک زرد باشه ارتفاعشم کم باشع . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
  • 223
  • 1
  • 3 weeks ago
 • @shatootonline4 weeks ago
 • سفارشات سوسیس و کالباس شاتوت عکس اول دو رول کالباس ساده گوشت و دو رول کالباس لیونر مرغ عکس دوم هم جامونده از سفارش قبلی بود رول کالباس لیونر . . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline1 month ago
 • سلام سلاااام پیرو استوری بستنی دیروز خعلی از دوستان خواستن که رسپیشو بزارم . چند تا نکته اول بگم اول اینکه کیفیت شیرتون بااااید بالا باشه و پر چرب شیر پاکتی و پاستوریزه اونطور که باید حق مطلبو ادا نمیکنه!اگرم چیزی غیر همون پاکتیا در دسترس نبود هم میگم چیکار کنید. دو: ثعلب باید اعلا باشه  بسته بندی های بیخودی کارتونو راه نمیندازه (همشهریایه عزیز من ثعلبو از لوازم قنادی آقای عجم گرفتم  و از کیفیتش و نتیجه کار راضی بودم) حالا میریم سراغ رسپی مواد لازم: شیر پر چرب ۴پیمانه (اگه نبود سه پیمانه و یک پیمانه خامه صبحانه) شکر ۱ و ۱/۳پیمانه ثعلب ۱قاشق مربا خوری گلاب اعلاااااا (این شیشه ایا که سوپریا دارن فقط از کنار گل محمدی رد شدن ن) ۱/۴پیمانه زعفرون دم کرده غلیط یکی دو قاشق غذاخوری. طرز تهیه: شیرو میزارید رو حرارت تا جوش بیاد بعد شکرو ثعلبو باهم مخلوط میکنید و طی چار پنج مرحله به شیر اضافه میکنید(فاصله بین هر بار در حد یک دور همزدن بیشتر ن) با شعله متوسط حدودا ۵دیقه همیزنید تا یکم شیر غلیظ شه (احساس کنید که سنگین شده انتظار مثل فرنی شدن  ازش نداشته باشید) بعد اگه شیرتون پر چرب نبود خامه اضافه میکنیدو بعدش گلاب و زعفرون دم کرده و گازو خاموش میکنید . حالا مواد بدست اومدرو از الک رد میکنید . میریزید داخل کاسه استیل یا  قابلمه  روحی(رویی) میزاریدش رو یه کاسه یخ و زیرو روش میکنید تا خنک بشه و ادامسی (یکم غلیط بشه) خنک خنک که شد میزارید فریزر هر نیم ساعت درش میارید دور  ظرف حالت یخزدگی داره مواد بستنی از گوشه ها ک یخ زده میارید ب وسط و مجدد میزارید فریزر حدودا ۴تا ۶ساعت طول میکشه که هر نیم ساعت باید این کارو تکرار کنید تا همه مواد دیگه اون حالت یخ زدگی و کش دار و پیدا کنند بعد میریزید داخل ظرف در دار و روش پسته و اگه خواستید خامه خشک میریزید (خامه صبحانه کف ی ظرف نازک پهن میکنید و میذارید یخ بزنه بعد تیکه های کوچولو ش میکنید) و در ظرفومیذارید تا داخل فریزر ۸تا ۱۰ساعت بمونه و بعد نوش جان میکنید 😍 فالوده هم قبلا براتون گذاشتم و هایلایت شده امید وارم درست کنیدو لذت ببرید 😍 اگه سوالیهم داشتید زیر همین پست بپرسید . . . پ ن :اگه خواستید شکلاتی شه موقع اضافه کردن زعفرون به جاش یکم پودر کاکائو الک شده میزنید بهش خواستید وانیلی هم بشه وانیل میزنید جای زعفرون . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #بستنی_زعغرونی #کیک  #بستنی_سنتی_شاتوت  #بستنی_سنتی_فافا  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سلام سلاااام پیرو استوری بستنی دیروز خعلی از دوستان خواستن که رسپیشو بزارم . چند تا نکته اول بگم اول اینکه کیفیت شیرتون بااااید بالا باشه و پر چرب شیر پاکتی و پاستوریزه اونطور که باید حق مطلبو ادا نمیکنه!اگرم چیزی غیر همون پاکتیا در دسترس نبود هم میگم چیکار کنید. دو: ثعلب باید اعلا باشه  بسته بندی های بیخودی کارتونو راه نمیندازه (همشهریایه عزیز من ثعلبو از لوازم قنادی آقای عجم گرفتم  و از کیفیتش و نتیجه کار راضی بودم) حالا میریم سراغ رسپی مواد لازم: شیر پر چرب ۴پیمانه (اگه نبود سه پیمانه و یک پیمانه خامه صبحانه) شکر ۱ و ۱/۳پیمانه ثعلب ۱قاشق مربا خوری گلاب اعلاااااا (این شیشه ایا که سوپریا دارن فقط از کنار گل محمدی رد شدن ن) ۱/۴پیمانه زعفرون دم کرده غلیط یکی دو قاشق غذاخوری. طرز تهیه: شیرو میزارید رو حرارت تا جوش بیاد بعد شکرو ثعلبو باهم مخلوط میکنید و طی چار پنج مرحله به شیر اضافه میکنید(فاصله بین هر بار در حد یک دور همزدن بیشتر ن) با شعله متوسط حدودا ۵دیقه همیزنید تا یکم شیر غلیظ شه (احساس کنید که سنگین شده انتظار مثل فرنی شدن  ازش نداشته باشید) بعد اگه شیرتون پر چرب نبود خامه اضافه میکنیدو بعدش گلاب و زعفرون دم کرده و گازو خاموش میکنید . حالا مواد بدست اومدرو از الک رد میکنید . میریزید داخل کاسه استیل یا  قابلمه  روحی(رویی) میزاریدش رو یه کاسه یخ و زیرو روش میکنید تا خنک بشه و ادامسی (یکم غلیط بشه) خنک خنک که شد میزارید فریزر هر نیم ساعت درش میارید دور  ظرف حالت یخزدگی داره مواد بستنی از گوشه ها ک یخ زده میارید ب وسط و مجدد میزارید فریزر حدودا ۴تا ۶ساعت طول میکشه که هر نیم ساعت باید این کارو تکرار کنید تا همه مواد دیگه اون حالت یخ زدگی و کش دار و پیدا کنند بعد میریزید داخل ظرف در دار و روش پسته و اگه خواستید خامه خشک میریزید (خامه صبحانه کف ی ظرف نازک پهن میکنید و میذارید یخ بزنه بعد تیکه های کوچولو ش میکنید) و در ظرفومیذارید تا داخل فریزر ۸تا ۱۰ساعت بمونه و بعد نوش جان میکنید 😍 فالوده هم قبلا براتون گذاشتم و هایلایت شده امید وارم درست کنیدو لذت ببرید 😍 اگه سوالیهم داشتید زیر همین پست بپرسید . . . پ ن :اگه خواستید شکلاتی شه موقع اضافه کردن زعفرون به جاش یکم پودر کاکائو الک شده میزنید بهش خواستید وانیلی هم بشه وانیل میزنید جای زعفرون . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #بستنی_زعغرونی #کیک  #بستنی_سنتی_شاتوت  #بستنی_سنتی_فافا  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 125
  • 6
  • 1 month ago
 • @shatootonline1 month ago
 • سفارشات سوسیس و کالباس شاتوت . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline2 months ago
 • سفارشات کالباس شاتوت که ارسال شد به شاهرود . . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline2 months ago
 • مثل اینکه بالاخره مشکل اینستا حل شد 😐و تونستم این عکسو پست کنم بعد دو روز . . . و اینبار کیک تولد بابا جان 😍 کیک خامه ای با تزیین گل طبیعی . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سوپرایز  #کیک_آبرنگی #کیک_سالگرد_اذدواج  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • مثل اینکه بالاخره مشکل اینستا حل شد 😐و تونستم این عکسو پست کنم بعد دو روز . . . و اینبار کیک تولد بابا جان 😍 کیک خامه ای با تزیین گل طبیعی . . . . . .#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سوپرایز  #کیک_آبرنگی #کیک_سالگرد_اذدواج  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 185
  • 2
  • 2 months ago
 • @shatootonline2 months ago
 • سفارش باشگاه پارساه به وزن ۳کیلو گرم یه کیک از نوع فوق عجله ای که نصفه شب اماده بشه جزییات بمونه قبل تحویل 😐و زمان تحویل یهو جلوتر بیوفته جزییات همه بمونه 😐خعلی حس وحشتناکیه 😐که تا ۲نصفه شب بیدار باشی براش ۷صب تحویلش بدی نصفه و نیمه و نامرتب 😐وقت عکس گرفتنم نباشه......خلاصه که خعلی غصشو خوررم . . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_باشگاه  #کیک_ورزشی  #کیک_آبرنگی #کیک_سوپرایز  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارش باشگاه پارساه به وزن ۳کیلو گرم یه کیک از نوع فوق عجله ای که نصفه شب اماده بشه جزییات بمونه قبل تحویل 😐و زمان تحویل یهو جلوتر بیوفته جزییات همه بمونه 😐خعلی حس وحشتناکیه 😐که تا ۲نصفه شب بیدار باشی براش ۷صب تحویلش بدی نصفه و نیمه و نامرتب 😐وقت عکس گرفتنم نباشه......خلاصه که خعلی غصشو خوررم . . . . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_باشگاه  #کیک_ورزشی  #کیک_آبرنگی #کیک_سوپرایز  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 177
  • 5
  • 2 months ago
 • @shatootonline3 months ago
 • .سفارش اقای لیاقتی از گرگان کیک عروسک کاور خامه و تزیین فوندانت با فیلینگ ویژه موس شکلات و توت فرنگی و موز و گردو اصلا کیف میکنم وقتی آقایون برای سوپرایز خانومشون انقد ذوق نشون میدن و وقت میذارن😍@shatootonline  https://instagram.com/shatootonline?utm_source=ig_profile_share&igshid=1j8lcyo902hjj . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #توت_فرنگی  #موس_شکلات #کیک_عروسک  #کیک_پرنسس  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • .سفارش اقای لیاقتی از گرگان کیک عروسک کاور خامه و تزیین فوندانت با فیلینگ ویژه موس شکلات و توت فرنگی و موز و گردو اصلا کیف میکنم وقتی آقایون برای سوپرایز خانومشون انقد ذوق نشون میدن و وقت میذارن😍@shatootonline  https://instagram.com/shatootonline?utm_source=ig_profile_share&igshid=1j8lcyo902hjj . . . . #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #توت_فرنگی  #موس_شکلات #کیک_عروسک  #کیک_پرنسس  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 191
  • 0
  • 3 months ago
 • @shatootonline3 months ago
 • راتا پنیر و نعنا سفارشی برای عقد 😍 مناسب برای مجالس سفره صلوات و عقد شکل مدرن شده نون و پنیر و سبزی سفارش انواع راتا پذیرفته میشود 🌸 🌼#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #نون_پنیر_سبزی  #نون_پنیر_سبزی_عقد  #نون_پنیر_سبزی_مجلس #راتا #فینگرفود  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • راتا پنیر و نعنا سفارشی برای عقد 😍 مناسب برای مجالس سفره صلوات و عقد شکل مدرن شده نون و پنیر و سبزی سفارش انواع راتا پذیرفته میشود 🌸 🌼#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #نون_پنیر_سبزی  #نون_پنیر_سبزی_عقد  #نون_پنیر_سبزی_مجلس #راتا #فینگرفود  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 150
  • 3
  • 3 months ago
 • @shatootonline3 months ago
 • سفارش یک اقای خوش ذوق از زاهدان برای سوپرایز نامزدشون . که درب منزل تحویل داده شد .همچین مشتری هایی دارم من🥳 کیلومتر ها فاصله هم نمیتونه مانع خوشحال کردن عزیزانشون بشه کیک خامه ای فیلینگ موز و گردو و تزیین فوندانت #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سالگرد_ازدواج  #کیک_عاشقانه  #سوپرایزتولد  #تم_قلب  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارش یک اقای خوش ذوق از زاهدان برای سوپرایز نامزدشون . که درب منزل تحویل داده شد .همچین مشتری هایی دارم من🥳 کیلومتر ها فاصله هم نمیتونه مانع خوشحال کردن عزیزانشون بشه کیک خامه ای فیلینگ موز و گردو و تزیین فوندانت #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_سالگرد_ازدواج  #کیک_عاشقانه  #سوپرایزتولد  #تم_قلب  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 168
  • 0
  • 3 months ago
 • @shatootonline3 months ago
 • سفارشات سوسیس و کالباس شاتوت یک کیلو سوسیس آلمانی گوشت یک کیلو و نیم سوسیس آلمانی مرغ نیم کیلو کالباس خشک مرغ نیم کیلو کالباس خشک گوشت#فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #ژامبون #کالباس_خشک  #کالباس_خشک_مرغ  #کالباس_خشک_بوقلمون  #ژامبون_بوقلمون  #کالباس  پپرونی #سوسیس_آلمانی  #کوکتل_پنیری  #سوسیس_و_کالباس_شاتوت  #کالباس_آزادشهر  #سوسیس_آزادشهر  #سوسیس_کالباس_خانگی_آزادشهر  #کالباس #سوسیس #کالباس_خانگی  #سوسیس_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • @shatootonline4 months ago
 • کاپ کیکای خوشمزه شاتوت با طعم متفاوت عکس اول:کاپ کیک کشمشی با مغزی کرمفیل عکس دوم:کاپ کیک هات چاکلت کنجدی با مغزی کره بادوم زمینی #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کندی_بار_شاتوت  #کندی_بار  #کاپ_کیک_شاتوت  #کاپ_کیک  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • کاپ کیکای خوشمزه شاتوت با طعم متفاوت عکس اول:کاپ کیک کشمشی با مغزی کرمفیل عکس دوم:کاپ کیک هات چاکلت کنجدی با مغزی کره بادوم زمینی #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کندی_بار_شاتوت  #کندی_بار  #کاپ_کیک_شاتوت  #کاپ_کیک  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 111
  • 0
  • 4 months ago
 • @shatootonline4 months ago
 • سفارشی دوناتای کپلی و شکلاتی شاتوت جهت اطلاع از قیمت و ثبت سفارش دایرکت یا تلگرام پیام بدید. #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #دونات_شاتوت  #دونات_شکلاتی  #دونات_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • سفارشی دوناتای کپلی و شکلاتی شاتوت جهت اطلاع از قیمت و ثبت سفارش دایرکت یا تلگرام پیام بدید. #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #دونات_شاتوت  #دونات_شکلاتی  #دونات_خانگی  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 116
  • 0
  • 4 months ago
 • @shatootonline4 months ago
 • اینم کیک خوشرنگ سفارش مشتری جان که زحمت کشیدن از خانببین تشریف اوردن نگا ب رنگ قشنگش نکنیناااا پدر منو دراورد 😐😐 #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_تاج  #تم_تاج  #تم_قرمز_طلایی  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 
 • اینم کیک خوشرنگ سفارش مشتری جان که زحمت کشیدن از خانببین تشریف اوردن نگا ب رنگ قشنگش نکنیناااا پدر منو دراورد 😐😐 #فافا_پز  #فائزه_خان_احمدی  #کیک_خونگی_شاتوت  #کیک_و_شیرینی_شاتوت  #کیک_خامه_ای  #کیک_تولد  #کیک_تاج  #تم_تاج  #تم_قرمز_طلایی  #موز  #گردو  #آزادشهر  #نوده  #رامیان  #خانببین  #azadshahr #خانه_کیک_شاتوت #خانه_کیک_شاتوت_آزادشهر 

  • 149
  • 13
  • 4 months ago