#نوش_کیک_جهرم

36 Instagram Posts


Top Instagram Posts

Recent Instagram Posts

 • @noosh_cake_jahrom2 days ago
 • این کیکو با عشق واسه خواهر عزیزم درست کردم . غیر از مادر,خواهر یکی از عزیزترین موجوداتیه که میتونه کنارت باشه و همه تلاششو واسه پر کردن جای خالی مادر میکنه. خواهر بزرگتر یعنی همدم هم حرف هم فکر. تولدت مبارک مریم عزیزم مرسی واسه همه زحمتایی که در نبود مامان واسم کشیدی که نذاری آب تو دلم تکون بخوره.#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 
 • این کیکو با عشق واسه خواهر عزیزم درست کردم . غیر از مادر,خواهر یکی از عزیزترین موجوداتیه که میتونه کنارت باشه و همه تلاششو واسه پر کردن جای خالی مادر میکنه. خواهر بزرگتر یعنی همدم هم حرف هم فکر. تولدت مبارک مریم عزیزم مرسی واسه همه زحمتایی که در نبود مامان واسم کشیدی که نذاری آب تو دلم تکون بخوره.#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 

  • 281
  • 34
  • 2 days ago
 • @noosh_cake_jahrom3 days ago
 • لطفا ورق بزنید مرغ شکم پر سفارش مشتری عزیز عکس دوم الو گردو زرشک کشمش پیاز داغ مواد داخل شکم مرغ#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 
 • لطفا ورق بزنید مرغ شکم پر سفارش مشتری عزیز عکس دوم الو گردو زرشک کشمش پیاز داغ مواد داخل شکم مرغ#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 

  • 233
  • 12
  • 3 days ago
 • @noosh_cake_jahrom6 days ago
 • لطفا ورق بزنید رنگینک در جعبه خاتم کاری با تزیین خلال پسته. بادام درختی.گردو.کنجد سفارش مشتری عزیز💛💛 رنگینکای خوشتیپمون اماده هستن واسه ارسال به تهران و بندر عباس🎁📬📬⁦✉️⁩⁦✉️⁩ رنگینک با رطب تازه و مغز گردو فراوان در جعبه های کتیرایی درب دار گذاشته شده و سپس در جعبه ی چوبی خاتم کاری قرار داده شده تا برای مسافت طولانی ظرفها نشکنند.🍂🍂🍂🍁🍁🍁 این رنگینک ها هدیه و سوغاتی بسیار شیکی هستند که برای دوستان و عزیزان خارج از جهرم میتونید ارسال کنید.⁦✈️⁩🚃🎁🎁#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 
 • لطفا ورق بزنید رنگینک در جعبه خاتم کاری با تزیین خلال پسته. بادام درختی.گردو.کنجد سفارش مشتری عزیز💛💛 رنگینکای خوشتیپمون اماده هستن واسه ارسال به تهران و بندر عباس🎁📬📬⁦✉️⁩⁦✉️⁩ رنگینک با رطب تازه و مغز گردو فراوان در جعبه های کتیرایی درب دار گذاشته شده و سپس در جعبه ی چوبی خاتم کاری قرار داده شده تا برای مسافت طولانی ظرفها نشکنند.🍂🍂🍂🍁🍁🍁 این رنگینک ها هدیه و سوغاتی بسیار شیکی هستند که برای دوستان و عزیزان خارج از جهرم میتونید ارسال کنید.⁦✈️⁩🚃🎁🎁#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 

  • 238
  • 28
  • 6 days ago
 • @noosh_cake_jahrom2 weeks ago
 • حلوا زعفرانی با عطر و بوی هل‌.وانیل. گلاب. زعفران و بافت نرم و طعم فوق العاده با تزیین خلال پسته.خلال.بادام.گردو مراسم ختم#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 
 • حلوا زعفرانی با عطر و بوی هل‌.وانیل. گلاب. زعفران و بافت نرم و طعم فوق العاده با تزیین خلال پسته.خلال.بادام.گردو مراسم ختم#کیک_عصرانه #کیک_تولد #مینی_کیک #کیک_خامه #کیک_فوندانت #کیک_شکلاتی #گاناش #حلوا #رنگینک #خامه #دسر #ایزومالت #کیک_خامه #فینگرفود #جهرم #نوش_کیک_جهرم #سفارش #مشتری #کیک #کیک_روسی #آشپزی #مامان_نوشیکا #علی  مددی#کیک #حلوا  بوتیکی#نوش_کیک 

  • 223
  • 23
  • 2 weeks ago