#ويوافيل

31 Instagram Posts


Top Instagram Posts

 • @house_finger_food_urmia4 months ago
 • Urmia
 • صبح به خير،دسر مخملي تنيسو با مغزي ويوافيل و رولت شكلاتي ارائه اين دسر ها به صورت كيلويى ميباشد@lady_cake_bar  @nasrin_arvand  @hani.sa_eb  @s.njabati.1368  بانوان هنرمند خانه فينگرفود🥰#كيك #دسر #شيرينى #كاپ_كيك #پاپس_كيك #تولد #سالگرد #تشريفات #كوكى #اروميه #كافى_شاپ #فيلينگ #شاه_توت #ويوافيل #كارامل #شكلات #كاكائو #مخمل #ردولت #سس_براق #دسر_بوتيكى #دسر_فرانسوى #گاناش #چيز_كيك #آموزش_كيك #فينگر_فود #ميز_ايستاده #صبحانه #عصرانه #پارتى_فود # 
  • 244
  • 3
  • 4 months ago
 • @house_finger_food_urmia4 months ago
 • Urmia
 • دسر بوتيكي توتسام با مغزي دلي زردآلو ورولت تافي🤗🤗🤗🤗🤗🤗 دسرها به صورت كيلويي ارائه ميشود @khaneye_cake_kelebek____nasrin  @lady_cake_bar  @s.njabati.1368  @hani.sa_eb #كيك #دسر #شيرينى #كاپ_كيك #پاپس_كيك #تولد #سالگرد #تشريفات #كوكى #اروميه #كافى_شاپ #فيلينگ #شاه_توت #ويوافيل #كارامل #شكلات #كاكائو #مخمل #ردولت #سس_براق #دسر_بوتيكى #دسر_فرانسوى #گاناش #چيز_كيك #آموزش_كيك #فينگر_فود #ميز_ايستاده #صبحانه #عصرانه #پارتى_فود # 
 • @elikadbanoo1 year ago
 • ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣَﺤﺮَﻣَﺖ ﻧﯿﺴﺖ...! و ﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﮐﻨﯽ... و ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯼ... ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ... ﻫﺮﮔﺰ... ﺗﻨﻬﺎ... ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ... "ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ، ﺗﻮ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ... سفارش ٩٧/٢/١٧ #كيك #خامه #فيلينگ #ويوافيل #توتفرنگي #گردو #موز #توتفرنگي #cake 
 • ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻣَﺤﺮَﻣَﺖ ﻧﯿﺴﺖ...! و ﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﻗﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ... ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺣﻀﻮﺭ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﻫﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩﺕ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ... ﻭﻗﺘﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﮐﻨﯽ... و ﻏﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯼ... ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺍﻭ... ﻫﺮﮔﺰ... ﺗﻨﻬﺎ... ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻮﺩ... "ﺁﺭﺍﻣﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﯿﻦ، ﺗﻮ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ... سفارش ٩٧/٢/١٧ #كيك #خامه #فيلينگ #ويوافيل #توتفرنگي #گردو #موز #توتفرنگي #cake 

  • 102
  • 13
  • 1 year ago
 • @elikadbanoo1 year ago
 • ⛱به خاطر خودت میگویم گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست اماده تحويل ٩٧/٤/٥ #كيك #وانيلي #ويوافيل #توت_فرنگي #گردو #موز #ورق #نقره 
 • ⛱به خاطر خودت میگویم گاهی دستت را بگذار در دست کودک درونت بگذار ببرد تو را هر جا که دلش خواست که یادت باشد زندگی شوخیه به اشتباه جدی گرفته شده ماست اماده تحويل ٩٧/٤/٥ #كيك #وانيلي #ويوافيل #توت_فرنگي #گردو #موز #ورق #نقره 

  • 114
  • 12
  • 1 year ago
 • @elikadbanoo1 year ago
 • جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته ها شاکرند وبرنداشته ها کمترغرمیزنند بیشترمیبخشد آنهانعمات بیشتری راازهستی جذب میکنند امروزشکرگزارداشته هایمان باشیم خدایاشکرت برای داشتن یک روزقشنگ سفارش ٩٧/٣/٢٩#كيك #وانيلي #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #موز #گردو 
 • جهان به کسانی که برای کوچکترین داشته ها شاکرند وبرنداشته ها کمترغرمیزنند بیشترمیبخشد آنهانعمات بیشتری راازهستی جذب میکنند امروزشکرگزارداشته هایمان باشیم خدایاشکرت برای داشتن یک روزقشنگ سفارش ٩٧/٣/٢٩#كيك #وانيلي #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #موز #گردو 

  • 106
  • 5
  • 1 year ago
 • @elikadbanoo1 year ago
 • خدایا... امروز قلبم مالامال از شکرگزاری برای موهبت زندگی است. کمک کن خودم را دوست بدارم تا بتوانم عشق را با تمامی انسانها سهیم شوم#اماده  تحويل ٩٧/٣/٩#سابله #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #گردو #بادام # 
 • خدایا... امروز قلبم مالامال از شکرگزاری برای موهبت زندگی است. کمک کن خودم را دوست بدارم تا بتوانم عشق را با تمامی انسانها سهیم شوم#اماده  تحويل ٩٧/٣/٩#سابله #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #گردو #بادام # 

  • 107
  • 14
  • 1 year ago
 • @elikadbanoo1 year ago
 • اشتباه نکنید !!!! هیچ کس با تظاهر به بی تفاوتی ، عزیز نمی شود ... ! مردمِ این حوالی ، "عشق" می خواهند نه یک موجودِ منطقی و با کلاس !!! شاید عده ای ، برایِ جلبِ توجه ، مدتی وانمود به دوست داشتنتان کنند ، اما هیچ کس تابِ تحملِ یک دیوارِ سرد و سیمانی را بیش از چند روز ، ندارد ... هیچ کس سکوتِ آجرهایِ بی روح را به آبیِ آسمان ترجیح نمی دهد ، باور کنید !!! در نهایت ؛ این شمایید که پشتِ دیوارِ تظاهر و غرورتان خواهید ماند ... هیچ انسانِ سالمی از بی تفاوتی خوشش نمی آید ... از من می شِنوید ؛ خودتان باشید ... هیچ چیز به اندازه ی خودتان بودن ، جذابتان نمی کند ... #سفارش  ٩٧/٢/٢٠#كيك #خامه #تولد #فيلينگ #ويوافيل  #توتفرنگي #گردو #موز #توتفرنگي 
 • اشتباه نکنید !!!! هیچ کس با تظاهر به بی تفاوتی ، عزیز نمی شود ... ! مردمِ این حوالی ، "عشق" می خواهند نه یک موجودِ منطقی و با کلاس !!! شاید عده ای ، برایِ جلبِ توجه ، مدتی وانمود به دوست داشتنتان کنند ، اما هیچ کس تابِ تحملِ یک دیوارِ سرد و سیمانی را بیش از چند روز ، ندارد ... هیچ کس سکوتِ آجرهایِ بی روح را به آبیِ آسمان ترجیح نمی دهد ، باور کنید !!! در نهایت ؛ این شمایید که پشتِ دیوارِ تظاهر و غرورتان خواهید ماند ... هیچ انسانِ سالمی از بی تفاوتی خوشش نمی آید ... از من می شِنوید ؛ خودتان باشید ... هیچ چیز به اندازه ی خودتان بودن ، جذابتان نمی کند ... #سفارش  ٩٧/٢/٢٠#كيك #خامه #تولد #فيلينگ #ويوافيل  #توتفرنگي #گردو #موز #توتفرنگي 

  • 88
  • 8
  • 1 year ago

  Recent Instagram Posts

 • @naanzhivan1 year ago
 • بريوش- شاتوت#ژيوان-  نان#شيرمال #ويوافيل #ويوافيل-شاتوت #vivafil #S #Zhivan-  naan
  • 52
  • 0
  • 1 year ago
 • @hanimapastry1 year ago
 • شيرينى دانماركى #ويوافيل  شاتوت#danishpastry  #سفارشی  #كرمفيل_وانيلى  #  puff pastry
 • شيرينى دانماركى #ويوافيل  شاتوت#danishpastry  #سفارشی  #كرمفيل_وانيلى  #  puff pastry

  • 24
  • 1
  • 1 year ago
 • @elikadbanoo1 year ago
 • معجزه ها همیشه دور نیستن یه وقتایی اینقدر بهمون نزدیکن که متوجه شون نمیشیم.. مثل سلامتی داشتن خانواده خوب و خیلی چیزایی که معمولی شدن برامون اماخیلی باارزشن! ٩٧/٣/٢٢#كيك #وانيلي #خامه #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #موز #گردو 
 • معجزه ها همیشه دور نیستن یه وقتایی اینقدر بهمون نزدیکن که متوجه شون نمیشیم.. مثل سلامتی داشتن خانواده خوب و خیلی چیزایی که معمولی شدن برامون اماخیلی باارزشن! ٩٧/٣/٢٢#كيك #وانيلي #خامه #فيلينگ #ويوافيل #توت_فرنگي #موز #گردو 

  • 109
  • 4
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ‎. طرز تهيه كيك زبرا با ويوافيل . 👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳 ‎شیر : ۱ پيمانه ‎تخم مرغ : ۳ عدد ‎شکر : ۱ پيمانه ‎بیکینگ پودر : ۲ قاشق چايخوری ‎وانیل : ۱/۴ قاشق چای خوری ‎نمك : ١/٨ قاشق چايخوري ‎آرد : ٢/٥ پيمانه ‎. .روغن مایع : ۱/۲ پيمانه . ويوافيل : حدود ٢ پيمانه @bakeware.online @bakeware.online @bakeware.online  ‎طرز تهيه : ‎ابتدا فر را روشن کنید و روی دمای ۱۸۰ درجه تنظیم کنید تا به خوبی داغ شود. سپس آرد و بکینگ پودر را با یکدیگر مخلوط و الك كنيد. ‎تخم مرغ و وانيل و شكر را با هم مخلوط كنيد و با همزن برقي آنقدر هم بزنید تا کشدار و کرمی رنگ شود. ‎روغن و شير و آرد الك شده را به تناوب اضافه كنيد ‎تا مواد به خوبي با يكديگر تركيب شوند . ‎قالب فر ( به قطر ٢٥ سانتي متر) را به خوبی چرب کنید و یا از کاغذ روغنی در ته قالب فر استفاده کنید ‎مايه كيك وانيلي و ويوافيل را درون قيف قنادي به صورت مجزا ريخته . ‎به صورت متوالي و از مركز قالب مايه كيك وانيلي و ويوافيل را درون قالب بريزيد ، به همین ترتیب ادامه دهيد تا هر دو رنگ تمام شود. ‎این کار را باید سریع انجام دهید و مکث نکنید وهمچنین قالب را نباید تکان بدهيد تا مایه پخش شود چون بتدریج پخش خواهد شد. 
به مدت تقريبي ٣٠-٤٠ دقیقه در فر قرار دهيد . 
در انتهاي پخت یک خلال دندان را در مرکز کیک فرو و خارج كنيد اگر تمیز بود کیک پخته است. 
دور کیک را با یک چاقوی نازک از قالب جدا كنيد و روی پنجره سیمی قرار دهيد تا خنک شود . می توانيد روی کیک پودر قند بپاشيد.@bakeware.online @bakeware.online  . . .#zebracake #zebra #cakebakeoffng  #vivafil #blueberrycake #berry #pastry #pastrychef  #pastryvideos #bakeware #marketing #sale #shop #bakewareonline #online #video  #كيك_زبرا  #ويوافيل #بلوبري  #كيك_عصرانه #خوشمزه #وانيلي 
 • ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ‎. طرز تهيه كيك زبرا با ويوافيل . 👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳👨🏻‍🍳👩🏻‍🍳 ‎شیر : ۱ پيمانه ‎تخم مرغ : ۳ عدد ‎شکر : ۱ پيمانه ‎بیکینگ پودر : ۲ قاشق چايخوری ‎وانیل : ۱/۴ قاشق چای خوری ‎نمك : ١/٨ قاشق چايخوري ‎آرد : ٢/٥ پيمانه ‎. .روغن مایع : ۱/۲ پيمانه . ويوافيل : حدود ٢ پيمانه @bakeware.online @bakeware.online @bakeware.online  ‎طرز تهيه : ‎ابتدا فر را روشن کنید و روی دمای ۱۸۰ درجه تنظیم کنید تا به خوبی داغ شود. سپس آرد و بکینگ پودر را با یکدیگر مخلوط و الك كنيد. ‎تخم مرغ و وانيل و شكر را با هم مخلوط كنيد و با همزن برقي آنقدر هم بزنید تا کشدار و کرمی رنگ شود. ‎روغن و شير و آرد الك شده را به تناوب اضافه كنيد ‎تا مواد به خوبي با يكديگر تركيب شوند . ‎قالب فر ( به قطر ٢٥ سانتي متر) را به خوبی چرب کنید و یا از کاغذ روغنی در ته قالب فر استفاده کنید ‎مايه كيك وانيلي و ويوافيل را درون قيف قنادي به صورت مجزا ريخته . ‎به صورت متوالي و از مركز قالب مايه كيك وانيلي و ويوافيل را درون قالب بريزيد ، به همین ترتیب ادامه دهيد تا هر دو رنگ تمام شود. ‎این کار را باید سریع انجام دهید و مکث نکنید وهمچنین قالب را نباید تکان بدهيد تا مایه پخش شود چون بتدریج پخش خواهد شد. 
به مدت تقريبي ٣٠-٤٠ دقیقه در فر قرار دهيد . 
در انتهاي پخت یک خلال دندان را در مرکز کیک فرو و خارج كنيد اگر تمیز بود کیک پخته است. 
دور کیک را با یک چاقوی نازک از قالب جدا كنيد و روی پنجره سیمی قرار دهيد تا خنک شود . می توانيد روی کیک پودر قند بپاشيد.@bakeware.online @bakeware.online  . . .#zebracake #zebra #cakebakeoffng  #vivafil #blueberrycake #berry #pastry #pastrychef  #pastryvideos #bakeware #marketing #sale #shop #bakewareonline #online #video  #كيك_زبرا  #ويوافيل #بلوبري  #كيك_عصرانه #خوشمزه #وانيلي 

  • 37
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . كرمفيل كلاسيك ( شير ) وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٢٧ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . كرمفيل كلاسيك ( شير ) وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٢٧ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 35
  • 3
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو سفيد صدفي وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٥ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #سفيد #صدفي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو سفيد صدفي وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٥ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #سفيد #صدفي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 32
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو طالبي وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٩ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #طالبي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو طالبي وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٩ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #طالبي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 25
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو تمشك وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٧ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو تمشك وزن : ٦ كيلوگرم . .📌كد كالا : ٣٧ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #تمشك #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 26
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو كاكائو 📌كد كالا : ٣٢ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو كاكائو 📌كد كالا : ٣٢ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 31
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو ساده 📌كد كالا : ٣١ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو ساده 📌كد كالا : ٣١ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 18
  • 0
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو توت فرنگي 📌كد كالا : ٣٣ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو توت فرنگي 📌كد كالا : ٣٣ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 27
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو كارامل 📌كد كالا : ٣٨ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 
 • . بريلو كارامل 📌كد كالا : ٣٨ . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#بريلو #توتي #فروتي #كارامل #كاكائو #ساده #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaro 

  • 27
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . بريلو گليتر رووژ 📌كد كالا : ٤٤ 📍بريلو اكليلي قرمز . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #بريلو #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . بريلو گليتر رووژ 📌كد كالا : ٤٤ 📍بريلو اكليلي قرمز . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #بريلو #اكليلي #قرمز #براق #خرما #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 17
  • 0
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . فروتفيل خرما 📌كد كالا : ٤٥ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #خرما #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . فروتفيل خرما 📌كد كالا : ٤٥ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #خرما #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 27
  • 0
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . فروتفيل زردآلو 📌كد كالا : ٤٩ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . فروتفيل زردآلو 📌كد كالا : ٤٩ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زردآلو #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 14
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . فروتفيل توت فرنگي 📌كد كالا : ٤٦ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . فروتفيل توت فرنگي 📌كد كالا : ٤٦ 📍 مغزی های فروتفیل به واسطه وجود پوره میوه دارای بافت استثنایی بوده و در دهان احساس تازگی و خوشایندی را القا می کند. این مغزی ها به دلیل پایداری بسیار عالی در برابر پخت قابل استفاده در انواع کیک، شیرینی و نان های مختلف است. کاربردها : بیسکوییت - کوکی شیرینی میله ای فان کیک محصولات شیرین کیک روغنی مزایا : آماده مصرف - مقاوم در برابر انجماد و یخ زدایی - قابل استفاده و تزریق قبل و بعد از پخت - مقاوم به حرارت . . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #فروتفيل #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 17
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . ويوافيل توت فرنگي 📌كد كالا : ٥٢٣ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . ويوافيل توت فرنگي 📌كد كالا : ٥٢٣ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #توت_فرنگي #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 19
  • 1
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . ويوافيل شاتوت 📌كد كالا : ٣٧١ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . ويوافيل شاتوت 📌كد كالا : ٣٧١ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زعفران #شاتوت #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 23
  • 4
  • 1 year ago
 • @bakeware.online1 year ago
 • Tehran, Iran
 • . ويوافيل انجير 📌كد كالا : ٥٢٢ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زعفران #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 
 • . ويوافيل انجير 📌كد كالا : ٥٢٢ . . جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن هاي زير تماس بگيريد . 02166568789 02166433130 09027902585 . .#كرمفيل #كلاسيك #زعفران #ويوافيل #انجير #گلنان_پوراتوس #شركت #شيرين #قناد #قنادي #مواد_اوليه #bakeware #online #bakeonline #marketing #sale #saffaron 

  • 25
  • 2
  • 1 year ago