#_نان

33 Instagram Posts


Top Instagram Posts

 • @khanebagheirani4 months ago
 • Khanebagheirani
 • هنوز #_حیاط  هست، #_حوض  است، #_کوزه  هست#_قناری  می خواند#_ماهی  شنا می کند#_دیوارهای  اتاق های کوچک#_مهمان  جمعیتی زیاد است#_سفره  ها گسترده اند نه دو نفره، نه چهار نفره# ﷼صدای_پیرها شنیده می شود حضورشان #_برکت_خانه  است# ﷼کوزه ها مملو از ترشی دیگ کوچک مفهومی ندارد#_نذری_پزان  به راه#_همسایه  حق به گردن دارد#_دست  ها صدا دارد#_درختان  نفس می کشند#_باغچه  هنوز آرزو نشده#_زیرزمین  انباری نیست#_حیاط  را بالکن نمی خوانند#_پنجره  فقط در نقاشی ها نیست#_باران  در خانه می بارد#_ایوان  زیر حصیر#_چایی  همیشه دم است روی سماور، توی قوری درِ خانه همیشه باز است#_مهمانی  ها دلیل و برهان نمی خواهد#_غذاها  ساده و خانگی است بویش نیازی به هود ندارد#_عطرش  تا هفت خانه می رود کسی نان خشکه ندارد#_نان  برکت سفره است#_مهمان  ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند دلخوری ها مشاوره نمی خواهد#_دوستی  ها حساب و کتاب ندارد#_سلام  ها اینقدر معنا ندارد سلام گرگی وجود ندارد افسردگی بیماری نایابی است#_گلدان  ها در خانه اسیر نیستند#_درخت  یاس هنوز هست#_بوی  یاس از شیشه های عطر نمی آید# ﷼دست_پدر همیشه پر است#_خانه  همیشه شسته#_خاک  اینجا نمی ماند همه چیز زنده است حتی اگر آن خانه سال های سال متروکه مانده باشد…🍀
 • هنوز #_حیاط  هست، #_حوض  است، #_کوزه  هست#_قناری  می خواند#_ماهی  شنا می کند#_دیوارهای  اتاق های کوچک#_مهمان  جمعیتی زیاد است#_سفره  ها گسترده اند نه دو نفره، نه چهار نفره# ﷼صدای_پیرها شنیده می شود حضورشان #_برکت_خانه  است# ﷼کوزه ها مملو از ترشی دیگ کوچک مفهومی ندارد#_نذری_پزان  به راه#_همسایه  حق به گردن دارد#_دست  ها صدا دارد#_درختان  نفس می کشند#_باغچه  هنوز آرزو نشده#_زیرزمین  انباری نیست#_حیاط  را بالکن نمی خوانند#_پنجره  فقط در نقاشی ها نیست#_باران  در خانه می بارد#_ایوان  زیر حصیر#_چایی  همیشه دم است روی سماور، توی قوری درِ خانه همیشه باز است#_مهمانی  ها دلیل و برهان نمی خواهد#_غذاها  ساده و خانگی است بویش نیازی به هود ندارد#_عطرش  تا هفت خانه می رود کسی نان خشکه ندارد#_نان  برکت سفره است#_مهمان  ناخوانده آب خورشت را زیاد می کند دلخوری ها مشاوره نمی خواهد#_دوستی  ها حساب و کتاب ندارد#_سلام  ها اینقدر معنا ندارد سلام گرگی وجود ندارد افسردگی بیماری نایابی است#_گلدان  ها در خانه اسیر نیستند#_درخت  یاس هنوز هست#_بوی  یاس از شیشه های عطر نمی آید# ﷼دست_پدر همیشه پر است#_خانه  همیشه شسته#_خاک  اینجا نمی ماند همه چیز زنده است حتی اگر آن خانه سال های سال متروکه مانده باشد…🍀

  • 174
  • 2
  • 4 months ago
 • @zndgy23831 year ago
 • بفرمایید کله جوش امروز ما#_  کشک #  روغن #_سبزی #_سیر #_گردو #_نان #_همه  از محصولات #_چنارناز #_کاملا  ارگانیک#_ 
 • بفرمایید کله جوش امروز ما#_  کشک #  روغن #_سبزی #_سیر #_گردو #_نان #_همه  از محصولات #_چنارناز #_کاملا  ارگانیک#_ 

  • 68
  • 4
  • 1 year ago
 • @zndgy23831 year ago
 • #_نان #_  محلی#_ 
 • #_نان #_  محلی#_ 

  • 56
  • 0
  • 1 year ago
 • @hosseinrezakhah2 years ago
 • نحوه محاسبه فطريه در رساله ی #_عشق  آمده : کسانی که قوت غالب آنها غم #_حسین  است فطریه شان با #_حضرت #_  زهراست ! چون فطریه بر سه کس واجب نیست : دیوانه ، فقیر و کسی که نان خور دیگری است . حساب کردم دیدم هم#_  دیوانه حسینم ، هم #_گدای  اربابم و هم #_نان  خور سفره #_مادرم  #_حضرت  #_زهرا. 
 • نحوه محاسبه فطريه در رساله ی #_عشق  آمده : کسانی که قوت غالب آنها غم #_حسین  است فطریه شان با #_حضرت #_  زهراست ! چون فطریه بر سه کس واجب نیست : دیوانه ، فقیر و کسی که نان خور دیگری است . حساب کردم دیدم هم#_  دیوانه حسینم ، هم #_گدای  اربابم و هم #_نان  خور سفره #_مادرم  #_حضرت  #_زهرا. 

  • 20
  • 0
  • 2 years ago
 • @shirinisara_maryam4 months ago
 • سوپ جو قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 
 • سوپ جو قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 

  • 24
  • 0
  • 4 months ago
 • @shirinisara_maryam4 months ago
 • آش رشته قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 
 • آش رشته قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 

  • 35
  • 3
  • 4 months ago
 • @saharhashempoor701 week ago
 • سلام دوستان گلم، عصرتون بخیر، عزاداری هاتون قبول لطفا مابین دعاهاتون تو این شب ها، یه کوچولو هم برای من دعا کنین🙏 امروز دستور یه عصرونه فوق العاده خوشمزه، راحت و آسون و براتون آوردم بریم سراغ دستور 😋#_نان ‌لقمه‌ای‌مغزدار دستور نونی که می خوام براتون بفرستم یه نونه خیلی پوک و عالی میشه وسط این نون و شما میتونید با انواع شکلات صبحانه، گاناش، کرمفیل، کرم پیراشکی و...... پر کنید این نون بسیار خوشمزه و آسونه و نیاز به ورز دادن خاص یا استراحت نداره و همون لحظه آماده میشه#_نان ‌لقمه‌ای یک عدد تخم مرغ+ نصف پیمانه ماست (هر ماستی میشه) باهم مخلوط کنید بعد یک و نیم پیمانه آرد +یک قاشق غذاخوری سرصاف بکینگ پودر +یک پنس نمک روش الک کنید و مخلوط کنید تا خمیر جمع بشه و چسبناک نباشه اگر چسبناک بود کم کم آرد بزنید تا اندازه بشه من دو لیوان زدم بعد خمیر را روی میز کار با وردنه پهن کنید و قالب بزنیدبا هر چیزی دوست دارید می‌توانید قالب بزنید مثل رینگ، لیوان یا با چاقو بعد داخل روغن سرخ کنید بعد از اینکه نان ها آماده شدن هم میتوانید وسط ونان را برش بزنید و از کرم‌های مختلف پر کنید و روش و شکلات تخته ای بن ماری شده خط بندازین وبا انواع ترافل و مغز پسته تزئین کنید و هم میتوانید نون را داخل شکلات بزنین تا نون روکش شکلاتی داشته باشه#نون #لقمه  ‌ای#گاناش #خونگی 
 • سلام دوستان گلم، عصرتون بخیر، عزاداری هاتون قبول لطفا مابین دعاهاتون تو این شب ها، یه کوچولو هم برای من دعا کنین🙏 امروز دستور یه عصرونه فوق العاده خوشمزه، راحت و آسون و براتون آوردم بریم سراغ دستور 😋#_نان ‌لقمه‌ای‌مغزدار دستور نونی که می خوام براتون بفرستم یه نونه خیلی پوک و عالی میشه وسط این نون و شما میتونید با انواع شکلات صبحانه، گاناش، کرمفیل، کرم پیراشکی و...... پر کنید این نون بسیار خوشمزه و آسونه و نیاز به ورز دادن خاص یا استراحت نداره و همون لحظه آماده میشه#_نان ‌لقمه‌ای یک عدد تخم مرغ+ نصف پیمانه ماست (هر ماستی میشه) باهم مخلوط کنید بعد یک و نیم پیمانه آرد +یک قاشق غذاخوری سرصاف بکینگ پودر +یک پنس نمک روش الک کنید و مخلوط کنید تا خمیر جمع بشه و چسبناک نباشه اگر چسبناک بود کم کم آرد بزنید تا اندازه بشه من دو لیوان زدم بعد خمیر را روی میز کار با وردنه پهن کنید و قالب بزنیدبا هر چیزی دوست دارید می‌توانید قالب بزنید مثل رینگ، لیوان یا با چاقو بعد داخل روغن سرخ کنید بعد از اینکه نان ها آماده شدن هم میتوانید وسط ونان را برش بزنید و از کرم‌های مختلف پر کنید و روش و شکلات تخته ای بن ماری شده خط بندازین وبا انواع ترافل و مغز پسته تزئین کنید و هم میتوانید نون را داخل شکلات بزنین تا نون روکش شکلاتی داشته باشه#نون #لقمه  ‌ای#گاناش #خونگی 

  • 99
  • 3
  • 1 week ago
 • @shirinisara_maryam4 months ago
 • آش جو قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش  #_ماه  #_رمضان #_رشته  #_شله_زرد  #_جو  #_نزول  #_قران  #_شیر  #_برنج #_فرنی_با_آرد_برنج  #_خرما  #_حلوا_زعفرانى_مجلسى  #_پنیر  #_سبزی  #_نان 
 • آش جو قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش  #_ماه  #_رمضان #_رشته  #_شله_زرد  #_جو  #_نزول  #_قران  #_شیر  #_برنج #_فرنی_با_آرد_برنج  #_خرما  #_حلوا_زعفرانى_مجلسى  #_پنیر  #_سبزی  #_نان 

  • 23
  • 0
  • 4 months ago
 • @shirinisara_maryam4 months ago
 • سوپ شیر قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 
 • سوپ شیر قبول سفارش شما عزیزان در میهمانی خداوند از قبیل آش رشته...آش جو ...سوپ شیر ..سوپ جو شیر برنج...فرنی..شله زرد...حلوا مجلسی..خرما مجلسی پنیر و سبزی مجلسی برای میز افطاری میهمانی های شما عزیزان آماده ارائه خدمات میباشد. لطفا دو تا سه روز قبل سفارش خود را ثبت کنید شماره تماس 093746068110  از طریق اینساگرام و تلگرام نیز سفارشات پذیرفته میشود.#_آش #_رشته #_جو #_آش #_شله  زرد#_نزول  #_قران #_حلوا #_مجلسی #_شیر #_برنج #_فرنی #_سوپ #_جو #_سوپ #_شیر #_زولبیا #_نان #_پنیر #_سبزی #_حلوا #_رمضان 

  • 20
  • 0
  • 4 months ago

  Recent Instagram Posts

 • @behrad32831 month ago
 • حال دلت که خوب باشد؛ همه دنیا به نظرت زیباست حال دلت که خوب باشد؛ حتی می شوی همبازی بچه ها و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد حال دلتون تا همیشه خوب#_نان  _سیمیت🍞🍞🍞 💖ممنونم از لطف همه شما عزیزانم بخاطر کامنت انگلیسی 🙏🙏🙏🙏تشکر ویژه از دختر عمه عزیزم مرضیه جون زحمت کشید تا پیچم به حالت اول برگرده🙏🙏🙏💕💕 #_نان  _سیمیت مواد لازم : آرد نیم کیلو آب 1/2 وزن آرد تخم مرغ 1عدد شکر چهار ق غ خ نمک یک ق م خ خمیر مایه 1ق غ خ بهبود دهنده 1ق م خ وانیل نصف ق چ خ شیر انگور و آب هر دو باهم نصف لیوان کنجد برای تزیین روش طرز تهیه :ابتدا آرد و خمیر مایه ونمک و بهبود دهنده و شکر با همزن 2 دقیقه دور کند هم زده و بعد تخم مرغ اضافه می کنیم وبعد آب کم کم اضافه می کنیم تا خمیر شل نشه (اگر خمیر شل شد یا بدست می چسبه مقداری آرد اضافه می کنیم نه زیاد نون خشک بشه) و در نهایت روغن اضافه می کنیم خمیر درست شد روی سطح کار آرد پاشیده خمیر رو به اندازه 50 گرم (یه خورده از نارنگی بزرگتر) بر می داریم خوب به شکل لوله در میاریم بعد عین طناب می بافیم سینی فر رو هم از قبل چرب کرده وقتی به خمیر شکل دادیم میزاریم تو سینی فر بعد روشو نایلون فریزرچرب می کنیم روی نون می پوشانیم میزاریم تو دما محیط تا حجمش دو برابر بشه بعد از دو برابر شدن حالا ترکیب شیره انگور و آب رومال می زنیم و بعد کنجد می پاشیم نکته :فر از قبل روشن کرده تو کمترین دما من میزارم 160درجه بعد یه کاسه آب میزاریم تو فر برای بخار و پخت بهتر نون حدودا 25 دقیقه میپزه بازم با خلال چک کنید نون کاملا پخته باشه بعد اینکه نون پخت حالا گریل روشن کرده تا سطح بالایی نون طلایی بشه2 :اگر همزن ندارید با قاشق مواد ترکیب کنید بعد شروع کنید تخم‌مرغ و آب و روغن و بعد حدود 20 دقیقه ورز میدید تا جایی که خمیر کاملا عمل بیاد به دست نچسبه 🌺🌺🌺
 • حال دلت که خوب باشد؛ همه دنیا به نظرت زیباست حال دلت که خوب باشد؛ حتی می شوی همبازی بچه ها و چقدر لذت دارد که آدم حال دلش خوب باشد حال دلتون تا همیشه خوب#_نان  _سیمیت🍞🍞🍞 💖ممنونم از لطف همه شما عزیزانم بخاطر کامنت انگلیسی 🙏🙏🙏🙏تشکر ویژه از دختر عمه عزیزم مرضیه جون زحمت کشید تا پیچم به حالت اول برگرده🙏🙏🙏💕💕 #_نان  _سیمیت مواد لازم : آرد نیم کیلو آب 1/2 وزن آرد تخم مرغ 1عدد شکر چهار ق غ خ نمک یک ق م خ خمیر مایه 1ق غ خ بهبود دهنده 1ق م خ وانیل نصف ق چ خ شیر انگور و آب هر دو باهم نصف لیوان کنجد برای تزیین روش طرز تهیه :ابتدا آرد و خمیر مایه ونمک و بهبود دهنده و شکر با همزن 2 دقیقه دور کند هم زده و بعد تخم مرغ اضافه می کنیم وبعد آب کم کم اضافه می کنیم تا خمیر شل نشه (اگر خمیر شل شد یا بدست می چسبه مقداری آرد اضافه می کنیم نه زیاد نون خشک بشه) و در نهایت روغن اضافه می کنیم خمیر درست شد روی سطح کار آرد پاشیده خمیر رو به اندازه 50 گرم (یه خورده از نارنگی بزرگتر) بر می داریم خوب به شکل لوله در میاریم بعد عین طناب می بافیم سینی فر رو هم از قبل چرب کرده وقتی به خمیر شکل دادیم میزاریم تو سینی فر بعد روشو نایلون فریزرچرب می کنیم روی نون می پوشانیم میزاریم تو دما محیط تا حجمش دو برابر بشه بعد از دو برابر شدن حالا ترکیب شیره انگور و آب رومال می زنیم و بعد کنجد می پاشیم نکته :فر از قبل روشن کرده تو کمترین دما من میزارم 160درجه بعد یه کاسه آب میزاریم تو فر برای بخار و پخت بهتر نون حدودا 25 دقیقه میپزه بازم با خلال چک کنید نون کاملا پخته باشه بعد اینکه نون پخت حالا گریل روشن کرده تا سطح بالایی نون طلایی بشه2 :اگر همزن ندارید با قاشق مواد ترکیب کنید بعد شروع کنید تخم‌مرغ و آب و روغن و بعد حدود 20 دقیقه ورز میدید تا جایی که خمیر کاملا عمل بیاد به دست نچسبه 🌺🌺🌺

  • 59
  • 12
  • 1 month ago
 • @ataychief.963 months ago
 • Maragheh
 • #_نان  #_مغزدار  #_گردو  #_پنیر  نان کروسان مغز دار پنیر وگردو مخصوص افطار سفارشی امروز 🌹98.3.4🌹 طاعات وعباداتتان قبول🌼🌼🌼 @ataychief.96 
 • #_نان  #_مغزدار  #_گردو  #_پنیر  نان کروسان مغز دار پنیر وگردو مخصوص افطار سفارشی امروز 🌹98.3.4🌹 طاعات وعباداتتان قبول🌼🌼🌼 @ataychief.96 

  • 144
  • 0
  • 3 months ago
 • @keshavarzisabz.99555 months ago
 • #_گندم  #_امنیت  غذایی #_نان 
  • 24
  • 0
  • 5 months ago
 • @keshavarzisabz.99556 months ago
 • #_گندم  #_امنیت  غذایی #_نان  #_کشاورزی  #_اصلاح_سیاست  های _غلط#_تحریم  گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول نیاز به حمایت ویژه دازد. بحث امنیت غذایی در میان است. در شرایط کنونی که هر لحظه حرف از تحریم و... در میان است، باید حواسمان باشد، کشاورزان با عشق به کاشت گندم بپردازند و این نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی است. #_پول  گندم بلافاصله به حساب کشاورز واریز شود، و نه صد روز بعد...
 • #_گندم  #_امنیت  غذایی #_نان  #_کشاورزی  #_اصلاح_سیاست  های _غلط#_تحریم  گندم به عنوان استراتژیک ترین محصول نیاز به حمایت ویژه دازد. بحث امنیت غذایی در میان است. در شرایط کنونی که هر لحظه حرف از تحریم و... در میان است، باید حواسمان باشد، کشاورزان با عشق به کاشت گندم بپردازند و این نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی است. #_پول  گندم بلافاصله به حساب کشاورز واریز شود، و نه صد روز بعد...

  • 15
  • 1
  • 6 months ago
 • @ataychief.967 months ago
 • Maragheh
 • #_حلوا  زنجبیلی گردویی#_نان  زنجبیلی مجموعه سفارشات امروز مراسم سالگرد🌼🌼 میرن ادما ازاونافقط خاطرهاشون بجا میمونه 🍁 🌹97.11.8🌹@ataychief.96 
 • #_حلوا  زنجبیلی گردویی#_نان  زنجبیلی مجموعه سفارشات امروز مراسم سالگرد🌼🌼 میرن ادما ازاونافقط خاطرهاشون بجا میمونه 🍁 🌹97.11.8🌹@ataychief.96 

  • 127
  • 9
  • 7 months ago
 • @ataychief.967 months ago
 • Maragheh
 • #_نان  _زنجبیلی#_نان  _خانگی نان زنجبیلی خوشمزه سفارشی امروز🌼🌼 🌹 97.11.8🌹@ataychief.96 
 • #_نان  _زنجبیلی#_نان  _خانگی نان زنجبیلی خوشمزه سفارشی امروز🌼🌼 🌹 97.11.8🌹@ataychief.96 

  • 119
  • 6
  • 7 months ago
 • @ataychief.968 months ago
 • Maragheh
 • #_نان  گردویی #_اسلایس  آجیلی نان گردویی مخصوص واسلایس آجیلی پر طرفدار سفارشی امروز 🌹 97.10.18🌹@ataychief.96 
 • #_نان  گردویی #_اسلایس  آجیلی نان گردویی مخصوص واسلایس آجیلی پر طرفدار سفارشی امروز 🌹 97.10.18🌹@ataychief.96 

  • 139
  • 7
  • 8 months ago
 • @ataychief.968 months ago
 • Maragheh
 • #_نان  گردویی نان گردویی مخصوص سفارشی امروز 🌹97.10.14🌹@ataychief.96 
 • #_نان  گردویی نان گردویی مخصوص سفارشی امروز 🌹97.10.14🌹@ataychief.96 

  • 134
  • 3
  • 8 months ago
 • @bafti_elahe1 year ago
  • 3
  • 1
  • 1 year ago
 • @sam.mohabat1 year ago
 • خبرفوری خبرفوری اعتصاب #_نان  وایان کشور
 • خبرفوری خبرفوری اعتصاب #_نان  وایان کشور

  • 8
  • 0
  • 1 year ago
 • @salmanimohamad8631 year ago
 • #_رمضان_مهدوی #_  🌙رمضان نزدیک است ای بیابان گرد بنی هاشم #_نان  و خرمایی هم مهمان ما باش آقا#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 
 • #_رمضان_مهدوی #_  🌙رمضان نزدیک است ای بیابان گرد بنی هاشم #_نان  و خرمایی هم مهمان ما باش آقا#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 

  • 25
  • 0
  • 1 year ago
 • @bahar.vafa37321 year ago
 • اینم از نون بسیار بسیار خوشمزه امروزم نان#_شیره  خرما#_نان  شیره ی خرما بهار پز#_  بهار: نان شیره ی خرمای بهار پز 😋 مواد لازم #  شیره خرما نصف پیمانه اگر دوستان شیره خرما در دسترس نداشتن میشه دو پیمانه خرما رو با یک پیمانه اب روی گاز بزارن و بعد از چند جوش خوردن بزارن سرد شه بعد از صافی رد کنن تقریبا نصف پیمانه به دست میاد . روغن یک سوم پیمانه شیر ولرم یک پیمانه نمک نوک ق چای شکر یک قاشق غ خمیر مایه یک ق غ پر جوش شیرین یک ق چ یک ق مرباخوری رازیانه نیمه اسیاب شده تخم شیوید یک ق چ زیره یک ق چ زعفرونی پنیر لبنه شیوید خشک و کنجد و گردو برا روی نان داخل خمیر استفاد نمیشه پنیر هم همینطور آرد تقریبا ۳ پیمانه طرز تهیه 🤔🤔 ابتدا شکر و شیر ولرم و خمیر مایه رو مخلوط کرده میزاریم عمل بیاد ☺️😎 بعد تمام مواد به جز آرد رو با هم مخلوط کرده و شیرو خمیر مایه رو هم اضافه میکنیم و ارد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم تا خمیر به دستمون نچسبه اگه دیدید خیلی چسبناکه کمی ارد بزنید خمیرو میزاریم یکی دو ساعت استراحت کنه بعد خمیرو یکم ورز میدیم به چونها ی متوسط که کوچیک نباشه. تقسیم میکنیم بعد هر چونه رو توی دستمان پهن میکنیم دو ق غ پنیر لبنه میزاریم میبندیم و شکل میدیم بعد توی شیوید یا گردو یا کنجد میزنیم من از هر سه مورد زده بودم .بعد با پشت چاقو سه خط روی خمیر میندازیم بعد زعفرون میکشیم روی نون میزاریم توی سینی فر بعد نونا رو میزاریم در فر که با حرارت ۲۰۰ گرم کردیم حدودا پنجاه دقیقه .که بازم با توجه به دمای فرتون باید زمان بدید 😊برای اینکه نونای نرمتری داشته باشید یک ظرف کوچیک رو اب کنید بزارید توی فرتون انشالله این نون رو درست کنید ولذتش رو ببرید 😙
 • اینم از نون بسیار بسیار خوشمزه امروزم نان#_شیره  خرما#_نان  شیره ی خرما بهار پز#_  بهار: نان شیره ی خرمای بهار پز 😋 مواد لازم #  شیره خرما نصف پیمانه اگر دوستان شیره خرما در دسترس نداشتن میشه دو پیمانه خرما رو با یک پیمانه اب روی گاز بزارن و بعد از چند جوش خوردن بزارن سرد شه بعد از صافی رد کنن تقریبا نصف پیمانه به دست میاد . روغن یک سوم پیمانه شیر ولرم یک پیمانه نمک نوک ق چای شکر یک قاشق غ خمیر مایه یک ق غ پر جوش شیرین یک ق چ یک ق مرباخوری رازیانه نیمه اسیاب شده تخم شیوید یک ق چ زیره یک ق چ زعفرونی پنیر لبنه شیوید خشک و کنجد و گردو برا روی نان داخل خمیر استفاد نمیشه پنیر هم همینطور آرد تقریبا ۳ پیمانه طرز تهیه 🤔🤔 ابتدا شکر و شیر ولرم و خمیر مایه رو مخلوط کرده میزاریم عمل بیاد ☺️😎 بعد تمام مواد به جز آرد رو با هم مخلوط کرده و شیرو خمیر مایه رو هم اضافه میکنیم و ارد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم تا خمیر به دستمون نچسبه اگه دیدید خیلی چسبناکه کمی ارد بزنید خمیرو میزاریم یکی دو ساعت استراحت کنه بعد خمیرو یکم ورز میدیم به چونها ی متوسط که کوچیک نباشه. تقسیم میکنیم بعد هر چونه رو توی دستمان پهن میکنیم دو ق غ پنیر لبنه میزاریم میبندیم و شکل میدیم بعد توی شیوید یا گردو یا کنجد میزنیم من از هر سه مورد زده بودم .بعد با پشت چاقو سه خط روی خمیر میندازیم بعد زعفرون میکشیم روی نون میزاریم توی سینی فر بعد نونا رو میزاریم در فر که با حرارت ۲۰۰ گرم کردیم حدودا پنجاه دقیقه .که بازم با توجه به دمای فرتون باید زمان بدید 😊برای اینکه نونای نرمتری داشته باشید یک ظرف کوچیک رو اب کنید بزارید توی فرتون انشالله این نون رو درست کنید ولذتش رو ببرید 😙

  • 190
  • 50
  • 1 year ago
 • @s.shirali442 years ago
 • #_نان  مغزدار وباتزیین کنجدوسیاه دانه که برای افطارخیلی خوبه مواد وسط نان .#_گردو_خرما_وبادام  _
 • #_نان  مغزدار وباتزیین کنجدوسیاه دانه که برای افطارخیلی خوبه مواد وسط نان .#_گردو_خرما_وبادام  _

  • 134
  • 18
  • 2 years ago
 • @s.shirali442 years ago
 • #_نان  خرمایی خودم پز ترد ترد وخوشمزه . دوستان راحته شماهم درست کنید .#_مواد_لازم_نان_خرمایی_  . .آرد ـــــــــــــــــــ۶۰۰گرم .خمیرمایه ــــــــــــــــــــ۲ق غ اب ولرم ـــــــــــــــــــــ۱/۲پ .شکرــــــــــــــــــــــــــــ۱ق غ .نمک ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۳ق چ .شیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .روغن ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .شکرـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .تخم مرغ ـــــــــــــــــــــــــــــ۲عدد .#_طرز  _تهیه_ . .اول تخم مرغهارو باهم زنه دستی میزنیم بعد شکر وشیر و وانیل وخمیر مایه عمل امده رو اضافه میکنیم و روغن بعد خوب مخلوط میکنیم . بعد کم کم ارد اضافه میکنیم وباهمزن میزنیم تایه خمیر لطیف درس بشه نباید به دست بچسبه نصف باشه نه شل خوب ورز میدیم ودو ساعت میزاریم استراحت کنه بعد از استراحت دوباره ورز میدیم بعد چونه کوچیک درس میکنیم وخرما یه اماده شده ازقبل را وسط اون میزاریم وگرد میکنیم ودر سینی فر میچینیم با فاصله تا بهم نچسبند ودر اخر رومال بابرس میزنیم زرده تخم مرغ خوب باچنگال میزیم وبابرس روی چونه ها میمالیم بعددرفر میگذاریم وقتی زیر نانها طلایی شد خاموش میکنیم شعله پایین رو بعد گریل روشن میکنیم شعله بالا کمی طلایی بشه کافیه از فربیرون میاریم کمی خنک شد برای افطار امادس نوش جان. . . .🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴
 • #_نان  خرمایی خودم پز ترد ترد وخوشمزه . دوستان راحته شماهم درست کنید .#_مواد_لازم_نان_خرمایی_  . .آرد ـــــــــــــــــــ۶۰۰گرم .خمیرمایه ــــــــــــــــــــ۲ق غ اب ولرم ـــــــــــــــــــــ۱/۲پ .شکرــــــــــــــــــــــــــــ۱ق غ .نمک ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۳ق چ .شیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .روغن ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .شکرـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱/۲پ .تخم مرغ ـــــــــــــــــــــــــــــ۲عدد .#_طرز  _تهیه_ . .اول تخم مرغهارو باهم زنه دستی میزنیم بعد شکر وشیر و وانیل وخمیر مایه عمل امده رو اضافه میکنیم و روغن بعد خوب مخلوط میکنیم . بعد کم کم ارد اضافه میکنیم وباهمزن میزنیم تایه خمیر لطیف درس بشه نباید به دست بچسبه نصف باشه نه شل خوب ورز میدیم ودو ساعت میزاریم استراحت کنه بعد از استراحت دوباره ورز میدیم بعد چونه کوچیک درس میکنیم وخرما یه اماده شده ازقبل را وسط اون میزاریم وگرد میکنیم ودر سینی فر میچینیم با فاصله تا بهم نچسبند ودر اخر رومال بابرس میزنیم زرده تخم مرغ خوب باچنگال میزیم وبابرس روی چونه ها میمالیم بعددرفر میگذاریم وقتی زیر نانها طلایی شد خاموش میکنیم شعله پایین رو بعد گریل روشن میکنیم شعله بالا کمی طلایی بشه کافیه از فربیرون میاریم کمی خنک شد برای افطار امادس نوش جان. . . .🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴🌴

  • 123
  • 7
  • 2 years ago
 • @tahekaa2 years ago
 • به نام دوست . . . همیشه نیم نگاهی به بالای سَرِت هم داشته باش. ضرر نمی کنی ..... . آن هنگام است که می فهمی چِقْدر دنیایِ تو با دنیایِ دیگران فرق دارد ...... . می فهمی چه چیزی ارزشِ ایستادَن دارد و چه چیزی ارزشِ گذشتن ..... . . .#_س َخْ_نگیر . . . پ ن ۱ : ⁦✔️⁩ ‏یه ضرب المثل فرانسوی هست که خیلی خوبه میگه دریا هم تا وقتی توشْ غرق نشدی میخوادِت.... غرق که بشی پَسِتْ میزنه ...... . . . پ ن ۲ : عادَما هَمْدیگَرو دوسْ دارَن ولی کِرْمٰا نَهْ !!!📛📛📛📛📛 . . .#_کو_فرهاد  .#_شیرین_م ُنْتَظِرِ .#_بهش_بگید_تیش َشْ_کُندْ_شده .#_دیگه_دل ِ_سَنگُ_نمیکَّنِه .#_میخواد_ب ِرِه .#_نان ِوِشته_ترین_قانون .#_به_دستخط ِ_یک_مجنون .#_نقطه_ط َهِ_کاغذ
 • به نام دوست . . . همیشه نیم نگاهی به بالای سَرِت هم داشته باش. ضرر نمی کنی ..... . آن هنگام است که می فهمی چِقْدر دنیایِ تو با دنیایِ دیگران فرق دارد ...... . می فهمی چه چیزی ارزشِ ایستادَن دارد و چه چیزی ارزشِ گذشتن ..... . . .#_س َخْ_نگیر . . . پ ن ۱ : ⁦✔️⁩ ‏یه ضرب المثل فرانسوی هست که خیلی خوبه میگه دریا هم تا وقتی توشْ غرق نشدی میخوادِت.... غرق که بشی پَسِتْ میزنه ...... . . . پ ن ۲ : عادَما هَمْدیگَرو دوسْ دارَن ولی کِرْمٰا نَهْ !!!📛📛📛📛📛 . . .#_کو_فرهاد  .#_شیرین_م ُنْتَظِرِ .#_بهش_بگید_تیش َشْ_کُندْ_شده .#_دیگه_دل ِ_سَنگُ_نمیکَّنِه .#_میخواد_ب ِرِه .#_نان ِوِشته_ترین_قانون .#_به_دستخط ِ_یک_مجنون .#_نقطه_ط َهِ_کاغذ

  • 129
  • 0
  • 2 years ago
 • @salarpouria3 years ago
 • #_نان  صبحانه
 • #_نان  صبحانه

  • 15
  • 2
  • 3 years ago
 • @lmojtahedi464 years ago
 • #_نان  خرمایی
 • #_نان  خرمایی

  • 8
  • 0
  • 4 years ago